Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp VNITO trước cơ hội đưa Việt Nam trở thành “Innovation Hub”

Nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp VNITO trước cơ hội đưa Việt Nam trở thành “Innovation Hub”: Doanh nghiệp CNTT Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn khi mới đây AT Kearney 2019 công bố Báo cáo chỉ số GSLI, Việt Nam xếp thứ 5 trên 50 quốc gia có nền tảng tốt về dịch vụ công nghệ thông tin.

Doanh nghiệp VNITO sẵn sàng cho đổi mới sáng tạo

Doanh nghiệp VNITO sẵn sàng cho đổi mới sáng tạo: Việt Nam đã rất thành công trong lĩnh vực gia công xuất khẩu phần mềm trong thời gian qua. Bạn bè quốc tế đã xem Việt Nam là “Software Development Hub” ở tầm khu vực Châu Á về gia công phát triển phần mềm. Mục tiêu lâu dài của Việt Nam hiện nay là trở thành trung tâm “Innovation Hub” khu vực Đông Nam Á.