Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Chúc mừng GCS, SPS và MISA đạt Danh hiệu Sao Khuê 2019

Chúc mừng GCS, SPS và MISA đạt Danh hiệu Sao Khuê 2019: Tối 19/04/2019, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã trao Danh hiệu Sao Khuê 2019 cho 94 sản phẩm, dịch vụ CNTT xuất sắc trong đó có các sản phẩm giải pháp của công ty MISA, công ty SPS, công ty GCS tại nhà hát Tuổi Trẻ, Hà Nội.