Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

QTSC thông báo tuyển dụng Nhân viên Giải pháp Công nghệ

QTSC thông báo tuyển dụng Nhân viên Giải pháp Công nghệ:

Mô tả công việc:

  • Tham gia nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin
  • Kinh doanh dịch vụ Giải pháp công nghệ, quản lý thực hiện hợp đồng, hỗ trợ thực hiện hồ sơ
  • Quản lý lưu kho vật tư, phụ tùng thay thế mảng phụ trách
  • Quản lý, giám sát vận hành dịch vụ Giải pháp công nghệ
  • Quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp
  • Quản lý bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật của dịch vụ phụ trách
  • Các công việc khác được phân công