Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Mời tham dự "Hội thảo Xúc tiến thương mại vào thành phố Fukuoka"

Mời tham dự "Hội thảo Xúc tiến thương mại vào thành phố Fukuoka": Hội thảo nhằm giới thiệu môi trường đầu tư của thành phố Fukuoka (Nhật Bản), xúc tiến việc đầu tư, thành lập các công ty IT Việt Nam tại Nhật Bản, xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các tổ chức, đơn vị… trong lĩnh vực CNTT Việt Nam - Nhật Bản