Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

Bộ TT&TT lắng nghe ý kiến DN nhằm đưa ra các giải pháp thúc đẩy phát triển khu CNTT tập trung

Bộ TT&TT lắng nghe ý kiến DN nhằm đưa ra các giải pháp thúc đẩy phát triển khu CNTT tập trung: (Mic.gov.vn) - Sáng ngày 23/1/2019, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 154/2013/NĐ-CP và 4 năm triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.