Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

QTSC tuyển dụng Chuyên viên NOC

QTSC tuyển dụng Chuyên viên NOC: - Số lượng: 2
- Trình độ học vấn tối thiểu: Cao đẳng trở lên
- Chuyên ngành: Điện tử viễn thông, CNTT
- Kinh nghiệm tối thiểu: 1 năm
- Ngoại ngữ: Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh, tiếng Anh giao tiếp
- Năng lực chuyên môn: Có chứng chỉ CCNA/CCNP/MCSA/MCSE…