Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Định vị giá trị sáng tạo ở Công viên phần mềm Quang Trung

Định vị giá trị sáng tạo ở Công viên phần mềm Quang Trung: “Với QTSC R&D Labs, chúng tôi định vị như một khu thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giúp các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế”, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Giám đốc Công viên phần mềm (CVPM) Quang Trung khẳng định.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét