Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

QTSC vinh dự nhận Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông TP.HCM lần thứ 10 năm 2018

QTSC vinh dự nhận Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông TP.HCM lần thứ 10 năm 2018: Sáng nay ngày 28/12/2018, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) đã vinh dự được xướng tên cho hạng mục giải thưởng “Đơn vị ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông tiêu biểu” tại Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông TP.HCM lần thứ 10 năm 2018.

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

QTSC practiced a firefighting and rescue in buildings

QTSC practiced a firefighting and rescue in buildings: In two days of 20-21 December 2018, Quang Trung Software City (QTSC) cooperated with the Police Department of Fire Fighting and Prevention of District 12 to organize a firefighting and rescue drill at QTSC Building 1, QTSC Building 9 and Helios Building in QTSC.

TAITRA to visit QTSC

TAITRA to visit QTSC: In the afternoon of 14 December, the Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) visited and worked at Quang Trung Software City (QTSC) in order to learn about its business environment as well as seek cooperation opportunities in the near future.