Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

GCS tuyển gấp vị trí C#/WPF Developer

GCS tuyển gấp vị trí C#/WPF Developer

Invitation to "Vietnam Digital Economy Forum 2018 (VDEF 2018)"

Invitation to "Vietnam Digital Economy Forum 2018 (VDEF 2018)": - Vietnam Digital Economy Forum 2018 (VDEF 2018)
- Invitation letter

Mời tham dự "Diễn đàn kinh tế số hóa quốc tế" (VDEF 2018)

Mời tham dự "Diễn đàn kinh tế số hóa quốc tế" (VDEF 2018): VDEF 2018 mong muốn cung cấp một nền tảng đối thoại cho các chuyên gia hàng đầu, các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp quan tâm đến chủ đề này trên toàn thế giới

QTSC xây dựng bản đồ vị trí các dịch vụ tiện ích nội khu

QTSC xây dựng bản đồ vị trí các dịch vụ tiện ích nội khu: Với mong muốn mang tới nhiều tiện ích cho khách hàng, nhân viên và sinh viên đang học tập và làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung, QTSC đã xây dựng bản đồ vị trí các dịch vụ tiện ích nội khu.