Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

Công viên phần mềm Quang Trung thành lập khu nghiên cứu và phát triển, mời startup tham gia

Công viên phần mềm Quang Trung thành lập khu nghiên cứu và phát triển, mời startup tham gia: Công viên phần mềm Quang Trung lập khu nghiên cứu và phát triển sản phẩm, hỗ trợ nhiều ưu đãi để thu hút các công ty khởi nghiệp tham gia.

Deal signed to accelerate Vietnamese start-ups in US

Deal signed to accelerate Vietnamese start-ups in US: (Viet Nam News) — Quang Trung Software City, International Accelerator, Inc., and MagRabbit Inc. have signed a memorandum of understanding for a programme to accelerate innovative start-ups in the US.

“Cánh cửa” đến với nhà đầu tư Mỹ cho startups Việt

“Cánh cửa” đến với nhà đầu tư Mỹ cho startups Việt: (Chinhphu.vn) - Công viên Phần mềm Quang Trung vừa ký Ghi nhớ hợp tác với các quỹ đầu tư và chương trình hỗ trợ tăng tốc khởi nghiệp quốc tế tại Hoa Kỳ.

QTSC chuẩn bị vận hành Khu Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm mới

QTSC chuẩn bị vận hành Khu Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm mới: (Chinhphu.vn) - Khu Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm mới của Công viên Phần mềm Quang Trung sẽ chính thức đi vào hoạt động từ quý 3 năm nay.