Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

QTSC triển khai Hệ thống quản trị tài liệu thông minh

QTSC triển khai Hệ thống quản trị tài liệu thông minh: Đây là hệ thống thu nhận, quản lý, lưu trữ và phân phối toàn bộ thông tin phi cấu trúc của tổ chức tới người dùng, tới các ứng dụng khác và tới các quy trình nghiệp vụ của tổ chức đó.

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

QTSC triển khai dịch vụ sao lưu và phục hồi dữ liệu

QTSC triển khai dịch vụ sao lưu và phục hồi dữ liệu: Hãy cứ tập trung vào công việc kinh doanh, sản xuất và không cần phải lo lắng về an toàn dữ liệu của doanh nghiệp bạn, vì hiện nay QTSC đã cung cấp công cụ và dung lượng lưu trữ trên hạ tầng điện toán đám mây để sao lưu dữ liệu đảm bảo an toàn và nhanh chóng.

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

QTSC thành lập Khu nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới – QTSC R

QTSC thành lập Khu nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới – QTSC RTrong quý 2/2018, QTSC đã triển khai xây dựng Khu nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (QTSC R&D Lab) tại nhà 5, Công viên phần mềm Quang Trung.

QTSC R&D Lab sẽ tạo sân chơi cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực R&D tại Công viên phần mềm Quang Trung. QTSC R&D Lab thành lập với mục tiêu tạo ra không gian nghiên cứu phát triển sản phẩm, giải pháp trong khu CNTT tập trung cũng như hỗ trợ các công ty có hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, thu hút nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực R&D công nghệ.