Thứ Năm, 3 tháng 5, 2018

ITP - Một sự bổ sung cần thiết cho Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

ITP - Một sự bổ sung cần thiết cho Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung: ITP là đơn vị trực thuộc ĐHQG TP.HCM, một thương hiệu lớn về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nên có lợi thế trong thu hút đầu tư, hợp tác quốc tế.

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2018

Kiến tạo nơi đáng sống, đáng làm việc, phát triển vững bền

Kiến tạo nơi đáng sống, đáng làm việc, phát triển vững bền: Đề án “Xây dựng TP.Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” đã được phê duyệt với mục tiêu nhằm phục vụ 4 chủ thể của đô thị là chính quyền, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Trong đó, công nghệ trở thành một công cụ đắc lực tạo ra các tiện ích cho xã hội.

VNITO Alliance founded VNITO Japan to strongly promote in Japanese market

VNITO Alliance founded VNITO Japan to strongly promote in Japanese market: In March 2018, VNITO Alliance has announced the establishment of VNITO Japan, with the mission to boost the Alliance activities in Japan, one of the key market of Vietnam ITO companies.

TP.HCM: Ứng dụng công nghệ siêu thông minh

TP.HCM: Ứng dụng công nghệ siêu thông minh: Ứng dụng quản lý nông nghiệp thông minh mà TP.HCM đang áp dụng là SmartAgri, hệ thống được phát triển bởi các chuyên gia Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM (NNCNC), Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) và Global CyberSoft (thuộc tập đoàn Hitachi Consulting).