Thứ Năm, 12 tháng 4, 2018

Hội thảo “Giới thiệu tiềm năng và thế mạnh ngành CNTT tại Tiền Giang"

Hội thảo “Giới thiệu tiềm năng và thế mạnh ngành CNTT tại Tiền Giang"

Invitation to "Information Technology Networking Vietnam – US, 2018” in the United States

Invitation to "Information Technology Networking Vietnam – US, 2018” in the United States

Mời tham gia "Chương trình Kết nối Công nghệ thông tin Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2018" tại Hoa Kỳ

Mời tham gia "Chương trình Kết nối Công nghệ thông tin Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2018" tại Hoa Kỳ

Kỷ niệm 2 năm thành lập Liên minh VNITO

Kỷ niệm 2 năm thành lập Liên minh VNITO: Vào ngày 4/4/2018 vừa qua, Liên minh VNITO đã tổ chức Kỷ niệm 2 năm thành lập (03/2016 – 03/2018) với sự tham gia của các thành viên Ban lãnh đạo Liên minh.