Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

Job opportunities at Global CyberSoft (Vietnam)

Job opportunities at Global CyberSoft (Vietnam)

DIGI-TEXX tuyển dụng 200 KTV Xử lý dữ liệu (Full-time)

DIGI-TEXX tuyển dụng 200 KTV Xử lý dữ liệu (Full-time)

DIGI-TEXX: Our GBA membership certificate year 2018

DIGI-TEXX: Our GBA membership certificate year 2018: Working in outsourcing industry and providing BPO services more than 15 years, DIGI-TEXX desires to continually contribute the development of Vietnam outsourcing industry and German businesses in Vietnam.

Singaporean IT enterprises worked at QTSC

Singaporean IT enterprises worked at QTSC: 2018年3月26日、QTSCがシンガポール総領事館とIT企業を歓迎し、QTSCで実施しているスマートシティモデルについて紹介しました。

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

The Dalat Vocational Training College visited QTSC

The Dalat Vocational Training College visited QTSC: On 29th March 2018, the students from Dalat Vocational Training College (DALATVTC) visited Quang Trung Software City (QTSC) and enterprises operating in the park.

Khai mạc hội thao văn hóa Công viên phần mềm Quang Trung

Khai mạc hội thao văn hóa Công viên phần mềm Quang Trung: Nhân dịp kỷ niệm 17 năm ngày thành lập QTSC (16/03/2001 – 16/03/2018), sáng 30/3/2018 QTSC đã tổ chức khai mạc Hội thao - Văn hóa Công viên phần mềm Quang Trung lần thứ XIII tại sân cột cờ, nhà 3, Công viên phần mềm Quang Trung.