Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt thăm quan Công viên phần mềm Quang Trung

Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt thăm quan Công viên phần mềm Quang Trung: Sáng ngày 29/3/2018, sinh viên trường Cao đẳng nghề Đà Lạt đến tham quan, tìm hiểu môi trường làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung.

Singaporean IT enterprises worked at QTSC

Singaporean IT enterprises worked at QTSC: On 26th March 2018, Quang Trung Software City (QTSC) welcomed the Consulate General of the Republic of Singapore and IT enterprises to learn about the smart city model which has been implementing for QTSC.

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

QTSCの研究推進基金 (QTSC Foundation)の報告。

QTSCの研究推進基金 (QTSC Foundation)の報告。: 2018年3月15日、17周年記念イベントでQTSCがQTSCの研究推進基金 (QTSC Foundation)を報告しました。これは、QTSC内外の企業が子供たちを奨励するために寄付しています。

QTSCの17周年記念イベント

QTSCの17周年記念イベント: 2018年3月15日QTSCの17周年記念イベントが行い、以上の200お客様が参加しました。

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

VCCI Can Tho to visit QTSC

VCCI Can Tho to visit QTSC: On the afternoon of 21st March 2018, the representative of Vietnam Chamber of Commerce and Industry branch in Can Tho (VCCI Can Tho) and IT enterprises had a visit to Quang Trung Software City (QTSC).

Đoàn doanh nghiệp Singapore thăm và làm việc tại QTSC

Đoàn doanh nghiệp Singapore thăm và làm việc tại QTSC: Chiều 26/3/2018, lãnh sự quán và đoàn doanh nghiệp Singapore đã đến tham quan và tìm hiểu mô hình Đô thị thông minh đang triển khai tại Công viên phần mềm Quang Trung.