Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018

New Chairman of HCA

New Chairman of HCA: On 3rd March 2018, Mr. Lam Nguyen Hai Long, CEO of QTSC, Standing Vice Chairman of the Ho Chi Minh City Computer Association (HCA) has been assigned to hold the position of Chairman of HCA term VI since March 2018 by the Executive Committee of HCA term VI.

Giám đốc QTSC được bầu làm Chủ tịch HCA

Giám đốc QTSC được bầu làm Chủ tịch HCA: Ngày 3/3/2018 vừa qua, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Giám đốc QTSC, Phó Chủ tịch thường trực Hội Tin học TPHCM (HCA) vừa được Ban Chấp hành HCA nhiệm kỳ VI phân công giữ chức vụ Chủ tịch HCA nhiệm kỳ VI từ tháng 3/2018.

Sinh viên trường Cao đẳng Cần Thơ thực tập nghề nghiệp tại QTSC

Sinh viên trường Cao đẳng Cần Thơ thực tập nghề nghiệp tại QTSC: Sáng 5/3/2018, gần 100 sinh viên chuyên ngành cao đẳng tin học ứng dụng, hệ thống thông tin trường Cao đẳng Cần Thơ đã có buổi thực tập nghề nghiệp tại Công viên phần mềm Quang Trung và công ty DIGI-TEXX VIETNAM.