Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018

Mở Chuỗi Công viên phần mềm | QTSC

Mở Chuỗi Công viên phần mềm | QTSC: Sau hơn 4 năm đeo đuổi đề xuất và chủ động tìm mối liên kết, chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung đã dần rõ hình hài với những thành viên đầu tiên.