Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

Mời tham dự “Gặp gỡ khách hàng cuối năm” | QTSC

Mời tham dự “Gặp gỡ khách hàng cuối năm” | QTSC

Quản lý nguồn lực doanh nghiệp linh hoạt hơn | QTSC

Quản lý nguồn lực doanh nghiệp linh hoạt hơn | QTSC

QTSC triển khai hệ thống phần mềm quản lý chiếu sáng công cộng thông minh | QTSC

QTSC triển khai hệ thống phần mềm quản lý chiếu sáng công cộng thông minh | QTSC: Hệ thống chiếu sáng công cộng đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông và an ninh chung trong khu vực QTSC.

Trường Trinity College Dublin, Ireland thăm và làm việc tại QTSC | QTSC

Trường Trinity College Dublin, Ireland thăm và làm việc tại QTSC | QTSC