Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

QTSC vinh dự nhận Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông TP.HCM lần thứ 10 năm 2018

QTSC vinh dự nhận Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông TP.HCM lần thứ 10 năm 2018: Sáng nay ngày 28/12/2018, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) đã vinh dự được xướng tên cho hạng mục giải thưởng “Đơn vị ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông tiêu biểu” tại Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông TP.HCM lần thứ 10 năm 2018.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét