Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

Korean enterprises to visit QTSC

On 09th October 2017, the delegation of over 40 Korean enterprises had a visit and work at Quang Trung Software City (QTSC).
Kim Seong Chang, Honorary Consultant of Ta Pha Law Firm talked about their desires on seeking investment environment and partners in QTSC.
Through the meeting, QTSC had a brief introduction of the establishment and development process, as well as preferential policies for foreign businesses and new members. In addition, they also introduce about the Vietnam ITO Conference 2017, which open great cooperation opportunities for Korean businesses, will be organized on Oct 19-20, 2017 at GEM Center, Ho Chi Minh City.
Concluding the program, they visited QTSC’s data center, QTSC Building 1 and took a tour around the park.
Visiting the data center of QTSC
Taking souvenir pictures at QTSC Building 1
Source: Ngoc Hoa - QTSC

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm và làm việc tại QTSC

Sáng 09/10/2017, đoàn công tác của hơn 40 doanh nghiệp Hàn Quốc đã tới thăm và làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung.
Ông Kim Seong Chang – cố vấn danh dự, công ty Ta Pha Law Firm trao đổi về những mong muốn của đoàn khi đến QTSC, ngoài sự giao lưu, đoàn cũng muốn tìm địa điểm đầu tư và tìm đối tác tại QTSC.
Tại buổi gặp gỡ, đại diện QTSC đã giới thiệu tổng quan về Công viên Phần mềm Quang Trung, những chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nước ngoài và các doanh nghiệp mới đầu tư vào QTSC. Ngoài ra, đại diện QTSC cũng giới thiệu thêm về chương trình "Hội nghị xuất khẩu dịch vụ CNTT 2017" với đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc được tổ chức vào ngày 19-20/10/2017 tại trung tâm hội nghị GEM, Quận 1, TPHCM. Đây là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh
Kết thúc buổi gặp gỡ, đoàn đã đi tham quan trung tâm dữ liệu của QTSC, tòa nhà QTSC building 1 và tham quan một vòng Công viên phần mềm Quang Trung.
Đoàn tham quan trung tâm dữ liệu của QTSC
Tham quan tòa nhà QTSC building 1
Nguồn: Ngọc Hoa - QTSC