Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

CTO meeting in January 2017

On the second week of January 2017, the CTO Club of Quang Trung Software City (QTSC) had the first meeting in this year at SPS Vietnam Company operating in QTSC.

Opening the program, Mr. Bui Nghia Thuat, CTO of SPS Vietnam shared on “Driving the Digital Transformation” and its developing orientation as well as technical digital trends such as: social, mobility, big data analytics and cloud. Digital Transformation is step by step becoming a core of business strategy for almost fields, especially information technology industry.

Also, Ms. Le Diep Cam Binh, Q&A Manager of GCS Vietnam Company introduced about DevOps (Development Frameworks and Tools). From that point, DevOps is not just a tool, but a method with the aim to optimize software development life cycle and impulse cooperation between engineers and operation managers. In addition, DevOps is an interaction of software programming and system management in order to operate software and promote project life cycle as well as increase the profit.

At the end of the meeting, club’s members exchanged the information with two speakers and agreed to activity programs in the first quarter of 2017.

The presentation of Mr. Bui Nghia Thuat, CTO of SPS Vietnam Company

To have souvenir photos taken together

Source: Ngoc Hoa - QTSC


Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Sinh hoạt Câu lạc bộ CTO tháng 1/2017

Chiều 10/01/2017, câu lạc bộ Giám đốc công nghệ - CTO QTSC đã tổ chức buổi sinh hoạt đầu năm tại công ty SPS Việt Nam, tòa nhà SaigonTel, Công viên Phần mềm Quang Trung.

Mở đầu buổi gặp gỡ, ông Bùi Nghĩa Thuật – CTO, SPS VN đã có nhiều chia sẻ thú vị về “Driving the Digital Transformation” và xu hướng phát triển của công nghệ Digital Transformation trong tương lai. Đặc biệt trong việc chuyển dịch sang số hóa công nghệ như: mạng xã hội - Social, công nghệ di động - Mobility, phân tích dữ liệu lớn - Big Data Analytics và điện toán đám mây – Cloud, Digital Transformation đang dần trở thành trung tâm của chiến lược kinh doanh trên hầu hết lĩnh vực, đặc biệt là thị trường dịch vụ công nghệ thông tin.

Bà Lê Diệp Cẩm Bình – Q&A Manager, GCS Việt Nam đã chia sẻ về DevOps (Development Frameworks and Tools). Theo đó, DevOps không phải là một công cụ, nó là một phương pháp tiếp cận và đó là một văn hóa với mục tiêu tối ưu hóa vòng đời phát triển phần mềm. DevOps thúc đẩy sự hợp tác giữa các kỹ sư phát triển và bộ phận operation, tham gia với nhau trong toàn bộ vòng đời dịch vụ, từ thiết kế đến quá trình phát triển để hỗ trợ sản xuất. DevOps chính là sự giao thoa giữa lập trình phần mềm và quản lý hệ thống để vận hành phần mềm nhằm thúc đẩy các vòng đời dự án và làm gia tăng lợi nhuận.

Kết thúc buổi gặp gỡ các thành viên cùng đặt câu hỏi cho 2 diễn giả trình bày và thống nhất các phương án hoạt động cho quý 1 năm 2017.

Ông Bùi Nghĩa Thuật – CTO, SPS VN trình bày tại buổi sinh hoạt

Các thành viên cùng chụp hình lưu niệm

Nguồn: Ngọc Hoa - QTSC