Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

CEO meeting in June

On 28 June 2016, with the topic on “IT human resources training and development,” QTSC CEO Club meeting was held at hall 3, Quang Trung Software City.

Mr. Nguyen Duy Thien, Deputy CEO of ADMS Company introduced about its online CAD/CAM training project for mechanical engineers. This is the free Vietnamese project being appropriate for learner’s real working, according to Thien.

In addition, CEOs also exchanged experience on issues: recruitment, HR training, career development, preferential policies to attract talents.

As expected, the next meeting is going to be held at TMA Solutions Company with the topic on “R&D developing experience in Vietnam and new technology trends.”

The presentation of Mr. Nguyen Duy Thien, Deputy CEO of ADMS Company

Source: Ngoc Hoa - QTSC

QTSC HR Club meeting in June

On 24 June 2016, Quang Trung Software City (QTSC) held HR Club meeting with the topic on “New points on labor and social insurance law,” which attracted more than 70 participants.

Opening the meeting was the presentation of Mr. Huynh Tan Dung - Chief Inspector, Department of Labor, War Invalids and Social Affairs. In particular, he has remarked some new updates on labor law 2014, such as the regulations on administrative penalties for the employer in cases of late payment of social insurance, social insurance evasion, and some new points of  social insurance law on sickness, maternity, labor accidents and occupational diseases, and so on.

Also, Dung mentioned regulations on labor contract, probation contract, collective agreement, wages, working and rest time, industrial safety and hygiene.

QTSC HR Club meeting in June was concluded with the enthusiastic discussion about wages, bonus and labor contract.
The presentation of Mr. Huynh Tan Dung – Chief Inspector, Department of Labor,
War Invalids and Social AffairsExchanging on labor law 2014
Source: Ngoc Hoa - QTSC

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Sinh hoạt Câu lạc bộ CEO tháng 6/2016

Sáng 28/6/2016, câu lạc bộ CEO đã tổ chức buổi sinh hoạt tháng 6 với chủ đề “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT” tại nhà 3, Công viên Phần mềm Quang Trung.

Ông Nguyễn Duy Thiên – Phó giám đốc công ty ADMS đã trình bày về dự án đào tạo trực tuyến của ADMS dành cho các sinh viên, kỹ sư cơ khí học lập trình CAD/CAM. Theo ông Thiên, đây là dự án dạy CAD/CAM hoàn toàn miễn phí bằng tiếng Việt gần giống với công việc thực tế mà các kỹ sư ở các công ty đang làm việc.

Bên cạnh đó, các CEO cũng đã trao đổi kinh nghiệm trong các vấn đề như: tuyển dụng, đào tạo nhân lực và phát triển nghề nghiệp, các chế độ đãi ngộ cho nhân viên và giữ chân nhân viên giỏi...

Chủ đề tiếp theo của buổi sinh hoạt là “Kinh nghiệm phát triển R&D ở Việt Nam và những xu hướng công nghệ mới” tại công ty TMA Solutions, tòa nhà TMA, Công viên Phần mềm Quang Trung.
Ông Nguyễn Duy Thiên – phó giám đốc công ty ADMS đang thuyết trình đề tài
“Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT”

Nguồn: Ngọc Hoa - QTSC

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

QTSC tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ nhân sự tháng 6/2016

Sáng 24/06/2016, QTSC tổ chức buổi sinh hoạt câu lạc bộ nhân sự với sự tham gia của hơn 70 thành viên đến từ các công ty đang hoạt động trong và ngoài Công viên Phần mềm Quang Trung.
Ông Huỳnh Tấn Dũng – Chánh thanh tra Sở Lao động Thương Binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày về: “Một số lưu ý mới về quy định pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội”. Trong đó, ông có lưu ý về một số điểm mới trong bộ luật lao động năm 2014 như: những quy định xử phạt hành chính đối với người sử dụng lao động trong các trường hợp chậm đóng BHXH, trốn đóng BHXH, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHTN… Bên cạnh đó, ông Dũng cũng lưu ý một số điểm mới trong việc áp dụng chế độ BHXH ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất…
Ngoài ra, ông Dũng cũng lưu ý thêm về pháp luật lao động: quy định về hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, về an toàn lao động và vệ sinh trong lao động.
Kết thúc chương trình, các doanh nghiệp đưa ra khá nhiều câu hỏi dành cho diễn giả xoay quanh những vấn đề về chế độ lương, thưởng và vấn đề hợp đồng lao động. Tất cả các vấn đề đều được diễn giả trả lời một cách khúc chiết, rõ ràng.
Ông Huỳnh Tấn Dũng – Chánh thanh tra Sở Lao động Thương Binh Xã hội thành phố
Hồ Chí Minh trình bày tại buổi gặp gỡ
Đại diện các công ty trao đổi với diễn giả một số vấn đề liên quan đến luật lao động 2014
Nguồn: Ngọc Hoa - QTSC