Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Mời tham dự Hội thảo "Ứng dụng CNTT trong sản xuất nông nghiệp - giải pháp SmartAgri"

Sau thời gian thử nghiệm và triển khai, QTSC, Ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM và Công ty Global CyberSoft (Việt Nam) đã triển khai thành công dự án hệ thống quản lý nông nghiệp công nghệ cao - xây dựng mô hình ứng dụng CNTT vào công tác sản xuất nông nghiệp, với tên gọi thương mại là SmartAgri.


Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016