Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

CEO meeting in May

On 24 May 2016, the QTSC CEO Club had the periodical meeting in May with the topic on “Promoting QTSC community brand” at hall 3, Quang Trung Software City.

At the work, QTSC asked CEOs together discuss its brand health revaluation, community activities in the near future, as well as an effective development and usage plan of QTSC Foundation.

The meeting was continued by QTSC introduction about its products, services that QTSC has been cooperating with enterprises operating in the park in order to develop market and brand such as Smart home Onsky of EverSky7 Company, Smart city using geographic information system (GIS) in infrastructure management, high-tech applications in agriculture and so on.

At the end of the meeting, CEOs also exchanged about topic of the next meetings such as developing brand and market, attracting high quality IT human resources, launching the movement to build QTSC Green – Smart, etc.

Together discuss the next meetings’ topic


View demo of smart home Onsky
Source: Ngoc Hoa - QTSC

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Sinh hoạt Câu lạc bộ CEO tháng 5

Sáng 24/5/2016, Câu lạc bộ CEO đã có buổi sinh hoạt tháng 5 với chủ đề “Phát triển thương hiệu cộng đồng QTSC” tại nhà 3, Công viên Phần mềm Quang Trung.

Tại buổi gặp gỡ, QTSC đã đề xuất CEO của các doanh nghiệp cùng thảo luận về việc đánh giá lại sức khỏe thương hiệu QTSC, các hoạt động cộng đồng sẽ được tổ chức trong thời gian tới và phương án xây dựng, sử dụng quỹ QTSC Foundation một cách hiệu quả nhất.

Tiếp theo chương trình, QTSC còn giới thiệu về những sản phẩm, dịch vụ mà QTSC hợp tác với các doanh nghiệp trong nội khu để phát triển thị trường và thương hiệu như: sản phẩm nhà thông minh Onsky của công ty EverSky7, thành phố thông minh (Smart city) khi sử dụng ứng dụng quản lý tài sản không gian (GIS) vào trong các hoạt động quản lý cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp…

Kết thúc chương trình, CEO các doanh nghiệp cùng nhau thảo luận chủ đề cho những buổi gặp gỡ kế tiếp: phát triển thương hiệu và thị trường; Thu hút nhân lực CNTT chất lượng cao; Phát động các phong trào xây dựng QTSC Xanh – Sạch – Thông minh; Chương trình tham quan các tỉnh bạn…


Các CEO cùng thảo luận về các chủ đề sinh hoạt tiếp theo


Xem demo về hệ thống nhà thông minh Onsky

Nguồn: Ngọc Hoa - QTSC


Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Business opportunity in Osaka, Japan for Vietnam IT Companies

At the invitation of Osaka Business Promotion Center (www.ibpcosaka.or.jp), Vietnam IT Delegation (12 companies) have participated in the Matching Session: Vietnam IT Business Meeting 2016 on May 16, 2016 in the course of their eight - day visit to Japan. Japanese delegations included 18 companies, mainly in IT, food, pharmaceuticals, ect.

Each Vietnam companies was arranged to match with 6-8 Japanese companies, total number of matching meeting were nearly 80 slots. Besides, all the delegations also joined the name card exchange in the end of the day.
Before that session, VNITO Alliance has visited Knowledge Capital Center, a place for startups, a hub for the creation of new values by combining human creativity and technology.
Source: QTSC


Cơ hội hợp tác kinh doanh cho các doanh nghiệp CNTT Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

Nhận lời mời của Trung tâm xúc tiến thương mại quốc tế thành phố Osaka (www.ibpcosaka.or.jp), đoàn doanh nghiệp Việt Nam (12 doanh nghiệp) đã tới tham dự chương trình “Vietnam IT Business Meeting 2016” vào ngày 16/05/2016, cùng với hơn 18 doanh nghiệp Nhật Bản, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực CNTT, thực phẩm, dược phẩm, v.v.

Mỗi doanh nghiệp Việt Nam được sắp xếp gặp gỡ với từ 6-8 doanh nghiệp Nhật Bản, tổng số cuộc gặp gỡ đạt được là gần 80 cuộc. Ngoài ra các doanh nghiệp còn tham gia phần trao đổi danh thiếp vào cuối chương trình.
 
Trước đó, Đoàn cũng đã thăm quan Trung tâm Knowledge Capital, nơi trưng bày giới thiệu các sản phẩm công nghệ của các nhà khởi nghiệp Nhật Bản.
 
 
Nguồn: QTSC

VNITO Delegation join Vietnam ICT Seminar and Networking in Yokohama

On 2016 May 12, on the occasion of the promotion trip to Japan, VNITO delegation (including 13 Vietnam companies) has visited Yokohama and attended the seminar and networking session with Japanese companies, which was organized by Jetro Yokohama. There were 15 Japanese companies joined the event, under the lead of Ms. Akiki Nakagawa, Chief Director of Jetro Yokohama.

After Mr. Lam Nguyen Hai Long (President of VNITO Alliance) shared a presentation on Vietnam IT Overview and Vietnamese companies introduction, Mr. Naoyuki Kinoshita, Department Manager of Shonan Industrial Promotion Foundation (SIPF) introduced the Regional Industry Tie-up (RIT) program and partnerships. Continuingly, Mr. Shigetoshi Shiozawa, advisor of Invest Japan Business Support Center Kanagawa, Jetro Yokohama, shared the attractive benefits when setting up enterprises in Japan, especially in Kanagawa. Invest Japan Business Support Center (IBSSCs) are located in 06 major cities of Japan – Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe and Fukuoka. At each IBSC, experienced IBSC staffs and advisors provide information by using a broad network across government and private sector, and offer consultation according to your company’s needs. IBSCs also offer temporary office space for foreign firms that have not established a business base in Japan.
In the end of the session, all of participants joined the networking banquet and discuss about potential partnerships.

 
Source: QTSC

Đoàn doanh nghiệp CNTT của Liên minh VNITO tham dự buổi Hội thảo và giao lưu với các DN Nhật Bản tại Yokohama

Vào ngày 12/05/2016, nhân chuyến công tác xúc tiến thị trường Nhật Bản, Đoàn doanh nghiệp VNITO (bao gồm 13 công ty Việt Nam) đã tới thăm quan thành phố Yokohama và tham dự buổi hội thảo giao lưu với các doanh nghiệp Nhật Bản, do Jetro Yokohama tổ chức. Tham dự chương trình có 15 doanh nghệp Nhật Bản, dưới sự chủ trì của bà Akiki Nakagawa, Giám đốc Jetro Yokohama.

Sau phần trình bày của ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Liên minh VNITO về thị trường CNTT Việt Nam và phần giới thiệu của các công ty Việt Nam, Ông Naoyuki Kinoshita, Trưởng phòng của Quỹ SIPF (Shonan Industrial Promotion Foundation) đã có phần chia sẻ về chương trình hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài. Tiếp sau đó, Ông Shigetoshi Shiozawa, cố vấn của Trung tâm IBSC Kanagawa (Invest Japan Business Support Center), Jetro Yokohama, đã trình bày về các ưu đãi hấp dẫn khi thành lập doanh nghiệp tại Nhật Bản, đặc biệt tại tỉnh Kanagawa. Trung tâm IBSC có các chi nhánh đặt tại 6 thành phố lớn ở Nhật Bản: Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe và Fukuoka. Tại mỗi trung tâm IBSC, các nhân viên và các cố vấn viên với nhiều kinh nghiệm sẽ cung cấp thông tin cho khách hàng bằng việc sử dụng hệ thống liên kết rộng rãi từ khu vực chính phủ đến khu vực tư nhân, và đưa ra tư vấn dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp. Trung tâm IBSC cũng cung cấp các văn phòng tạm thời cho các doanh nghiệp nước ngoài nếu chưa thành lập chi nhánh tại Nhật Bản.

 
Cuối buổi hội thảo, tất cả khách tham dự đã cùng tham gia vào buổi tiệc giao lưu và thảo luận với nhau về các khả năng hợp tác phát triển kinh doanh.

 
Nguồn: QTSC

VNITO Delegation visit Japan IT Week Spring in Tokyo

On May 17, 2016, Vietnam ITO Delegation, led by Mr. Lam Nguyen Hai Long, President of VNITO Alliance, has come back to Vietnam after its eight-day trip to Japan.
During the trip, VNITO Alliance has been successfully performing its duty with the purpose to promote Vietnam ICT industry to Japan more widely, connect  Vietnamese and Japanese companies, attract more big corporations invest in Vietnam and partner with Vietnam outsourcing companies.

In Tokyo, from May 11- 13, the delegation has visited Japan IT Week Spring (organized by Reed Japan at Tokyo Big Sight). This is the largest IT Show of Japan where you can find any kinds of latest IT technologies/solutions, with 12 IT exhibitors (SODEC, ESEC, IoT/ M2M, Web - Mo, IST, DSE, CLOUD, Big Data, Smartphone, C- PEX, etc.). Every year, Japan IT Week attracts more than 89,285 visitors, 1,500 exhibitors (257 foreigners), 100 seminars inside the venue.
On May 11, 2016, VNITO Alliance organized a seminar on “Vietnam IT Overview” at PR Seminar Room, in the framework of Japan IT Week, with the participation of more than 50 attendees. In this seminar, Mr. Long briefly reviewed on Vietnam IT advantages and achievements in the recent year. After that, 14 members of delegation introduced themselves and discussing with Japanese companies.
In Tokyo, VNITO Delegation also visited 02 Japanese corporations: Fujitsu, Rakuten and Tokyo branch of FPT Vietnam.
Source: QTSC

Đoàn Doanh nghiệp CNTT của Liên minh VNITO tham dự Tuần lễ CNTT Nhật Bản tại Tokyo

Vào ngày 17/05/2016, Đoàn Doanh nghiệp CNTT của Liên minh VNITO, dẫn đầu bởi ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Liên minh VNITO đã trở về Việt Nam sau 8 ngày làm việc thành công tại Nhật Bản.
Trong chuyến xúc tiến lần này, Liên Minh VNITO đã đạt được những mục tiêu quan trọng trong việc quảng bá ngành CNTT Việt Nam tới thị trường Nhật Bản, kết nối các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản, thu hút các tập đoàn lớn của Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam và chọn các DN Việt Nam làm đối tác gia công phần mềm.
Tại Tokyo, từ ngày 11 – 13/05, đoàn doanh nghiệp đã thăm quan và tiếp xúc với khách hàng trong sự kiện Tuần lễ CNTT Nhật Bản (được tổ chức bởi Reed Japan tại Tokyo Big Sight). Đây là sự kiện về CNTT lớn nhất tại Nhật Bản, nơi mà khách thăm quan có thể cập nhật các giải pháp công nghệ mới nhất, với 12 triển lãm về công nghệ (SODEC, ESEC, IoT/ M2M, Web - Mo, IST, DSE, CLOUD, Big Data, Smartphone, C- PEX ,...). Năm 2016, Tuần lễ CNTT Nhật Bản thu hút hơn 89.285 người tới thăm quan, 1500 gian hàng (257 của các đơn vị nước ngoài), hơn 100 triển lãm nhỏ trong khuôn khổ sự kiện.
 
Ngày 11/05/2016, Liên minh VNITO đã tổ chức buổi hội thảo “Tiềm năng ngành CNTT Việt Nam” tại Phòng PR Seminar, trong khuôn khổ Tuần lễ CNTT Nhật Bản, với sự tham dự của hơn 50 khách. Tại buổi hội thảo, Ông Lâm Nguyễn Hải Long đã trình bày những bước phát triển của ngành CNTT Việt Nam trong những năm qua, các lợi thế khi đầu tư và hợp tác với các DN Việt Nam, các ưu đãi của chính phủ Việt Nam, v.v. Tiếp sau đó, 14 doanh nghiệp của đoàn cũng đã giới thiệu về doanh nghiệp và trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp Nhật Bản.
 
Tại Tokyo, Đoàn doanh nghiệp Việt Nam cũng đã đến thăm các tập đoàn lớn của Nhật như Rakuten, Fujitsu và chi nhánh tại Nhật Bản của tập đoàn FPT Việt Nam.
Nguồn: QTSC

QTSC tham gia đảm bảo an toàn thông tin ngày bầu cử 22/5/2016

Ngày 22/5/2016, dưới sự chủ trì của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh và sự phối hợp của các đối tác, QTSC đã tham gia điều hành Trung tâm đảm bảo hạ tầng hệ thống phần mềm bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp TP.HCM nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đây là một sự kiện quan trọng của TPHCM và cả nước. Để đảm bảo cho hệ thống bầu cử của TP.HCM được vận hành một cách thuận lợi, gần 30 kỹ sư CNTT của Sở TTTT TP.HCM và QTSC phải luôn đảm bảo hệ thống phần mềm phục vụ bầu cử luôn hoạt động tốt. Công tác giám sát được theo dõi liên tục các chỉ số về: băng thông truy cập, tình trạng sức khỏe của hệ thống bầu cử (server, router, switch, lưu trữ dữ liệu…). Đồng thời hệ thống cũng giúp theo dõi số lượt truy cập, tình hình bầu cử của cử tri 24 quận huyện và 430 điểm bỏ phiếu trên toàn thành phố.

Một số hình ảnh tại trung tâm đảm bảo hạ tầng hệ thống phần mềm bầu cử:

 
Các kỹ sư CNTT theo dõi các chỉ số phục vụ công tác bầu cử tại các quận, huyện
qua 4 màn hình chính


 


Màn hình theo dõi tình hình bầu cử của các quận, huyện

Nguồn: Ngọc Hoa - QTSC