Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Invitation to join the tour: “Engage and Connect at Software Expo Asia 2014"

Dear The Valued Customers,

Software Expo Asia 2014 is the professional trade and innovation sharing platform held anually by Software Industry Promotion Agency (SIPA), Ministry of Information and Communication Technology of Thailand, with the expected scale of 200 booths of software products, digital, mobile applications, e-learnings, etc. from 15 countries, attract over 3,000 people attend the conference, workshop and more than 10,000 exhibition visitors.

Recognizing the chance to explore the market, matching with foreign companies to connect, expand coorperation, develop business activities for your company, QTSC in collaboration with Ho Chi Minh Computer Association (HCA) organize the tour: “Engage and Connect at Software Expo Asia 2014" 

Time: Aug 27 - 30, 2014

Venue: Queen Sirikit national Convention Center, Bangkok, Thailand

Participant profile: IT association/organization; companies specialized in outsourcing, hardware, electronics, software, digital content, integration service, certified digital signature providers, etc.

If your company are interested in joining this tour, please contact before Aug 08, 2014 to

QTSC: Mr. Hung Anh, mobile: 0909 737 030, email: hunganh@qtsc.com.vn   

HCA: Ms. Phuong Dung, mobile: 0903 715 743, email: dungntp@hca.org.vn 

We are looking forward to your participant.

Yours sincerely,


Lam Nguyen Hai Long 
Deputy CEO 

* Attachment: 
- Agenda 
- Registration form
 

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Invitation to join "The 5th exchange and association on ICT development in Lam Dong Province"

Dear the Valued Customers,

With the aim of understanding the market and enterprises can approach the investment projects of ICT development in Vietnam locals, Quang Trung Software City Development Co.,Ltd (QTSC) has a collaboration with Ho Chi Minh City Computer Association (HCA) to organize workshop on: THE 5TH EXCHANGE AND ASSOCIATION ON ICT DEVELOPMENT IN LAM DONG PROVINCE where level of application availability and ICT development are high; IT industry quite develops and IT application deploys strongly.   

During the program, entrepreneurs will have an opportunity to join 2 workshops with the topic:  “IT applications for High-tech agriculture development” & “Attracting Foreign Investment  on IT Branch”. Beside, the program is made a condition do business connection with State Management Agencies, other businesses and the ICT operating in Lam Dong. The program will take place from 07/08/2014 to 09/08/2014 at Sai Gon - Da Lat Hotel, Da Lat City, Lam Dong Province, expected to attract more than 300 attendees.

QTSC would like to invite you for THE 5TH EXCHANGE AND ASSOCIATION ON ICT DEVELOPMENT IN LAM DONG PROVINCE program. Joining fee is 6.500.000 dong/person and QTSC will sponsor 50% value for 1 person/company. If you accompany with someone, chaperon will pay 100% value. (Please see the attached details).

More details on the program are available at our website: www.qtsc.com.vn. Please confirm your attendance by 25th  July, 2014 through Ms. Ngoc Hanh as following telephone: (08) 37 158 999 – Ext: 342 or HP: 0932030363 or Email: ngochanh@qtsc.com.vn).

QTSC is looking forward to your confirmation.

Yours sincerely,


Lam Nguyen Hai Long
Deputy CEO 


* Attachment: 
- Registration form

Mời tham dự chương trình "Giao lưu – Liên kết – Phát triển CNTT-TT lần 5 tại Lâm Đồng 2014"

THƯ MỜI
Kính gửiBAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP 

Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thị trường và tiếp cận các dự án đầu tư phát triển CNTT-TT của tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC) phối hợp với Hội tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA) tổ chức chương trình GIAO LƯU – LIÊN KẾT – PHÁT TRIỂN CNTT – TT tại Lâm Đồng – là một trong những địa phương có mức độ  sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT – TT cao; công nghiệp CNTT phát triển khá; ứng dụng CNTT được triển khai mạnh.

Trong chương trình này, các doanh nhân sẽ có cơ hội tham dự 2 buổi Hội thảo với chủ đề “Ứng dụng CNTT cho phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao“Thu hút đầu tư nước ngoài ngành CNTT”. Bên cạnh đó, chương trình tạo điều kiện giao lưu giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và người sử dụng CNTT – TT tại Lâm Đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 07/08/2014 đến ngày 09/08/2014 tại Khách sạn Sài Gòn-Đà Lạt, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, dự kiến thu hút hơn 300 người tham dự.

QTSC trân trọng kính mời Quý vị tham dự chương trình GIAO LƯU – LIÊN KẾT – PHÁT TRIỂN CNTT – TT. Chi phí tham dự là 6.500.000 VNĐ/người. QTSC sẽ tài trợ 50% chi phí cho 1 người/doanh nghiệp. Nếu quý vị có người đi kèm, thì người thứ 2 trở lên phải đóng 100% chi phí. (Vui lòng xem chương trình chi tiết đính kèm).

QTSC rất mong sự tham dự của Quý vị, tài liệu về chương trình cập nhật tại website: www.qtsc.com.vn. Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ Ms. Ngọc Hạnh, Trung tâm hỗ trợ và chăm sóc khách hàng, Nhà 3, QTSC, thông qua số điện thoại: (08) 3715 8999 (Ext: 342) hoặc 0932 030 363  hoặc email ngochanh@qtsc.com.vn trước ngày 25/07/2014. 

Trân trọng kính chào.KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

LÂM NGUYỄN HẢI LONG
* Đính kèm: 
- Phiếu đăng ký 
- Chương trình