Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

IT students were eager to visit QTSC

On the morning of April 4th, 2014, nearly 100 students of the University of Technical Education Ho Chi Minh City and the Saigon Technology University visited Quang Trung Software City (QTSC).

Attending the meeting were Dr. Tran Vu Binh, Director of Institute of Digital Technology and Engineering and Mr. Ngo Van Toan, Vice President of Global CyberSoft Vietnam (GCS).

Mr. Binh shared the knowledge and skills that businesses required and students need to supplement. He pointed out the fundamental knowledge gaps of students, as well as they have not linked, used common knowledge and knowledge of life into programming yet. In addition, IT students need to enhance the relationship and experience as: review and exchange regularly what they have learned with family, friends, etc; enroll more non-core subjects; do yourself or create the group to build the small software with practical applications, so on.


Mr. Binh presented his experience and exchanged with students

Following the meeting, Mr. Ngo Van Toan introduced and shared career opportunities, practical experience for IT students, and recruitment procedures, policies in human resource development of GCS. He said the IT industry was the foundation of all other careers, therefore IT students should not worry, confuse about their future careers. “You have plenty of opportunities to develop yourself if you have determination and effort, it should be noted leading is to know your forte and your hobby in order to get suitable orientation for the future,” he added.


Mr. Ngo Van Toan, Vice President of Global CyberSoft Vietnam (GCS)


Exchange the problems related to IT

Concluding the visit, the students visited TMA Solutions. Here, they were introduced to the training process, trainee recruitment process of IT industry, actual working models and working environment at TMA Solutions. They had been answered questions related to practical time, the number of trainees, the requirements to be recruited, etc.


At TMA Solutions

Source: QTSC

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Sinh viên CNTT háo hức tham quan QTSC

Sáng ngày 04/04/2014, gần 100 sinh viên của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Đại học Công nghệ Sài Gòn đã đến thăm và tham quan Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC).

Tham dự buổi giao lưu và chia sẻ cùng các bạn sinh viên là TS. Trần Vũ Bình, Viện trưởng Viện Công nghệ và Kỹ thuật số và ông Ngô Văn Toàn, Phó Tổng giám đốc công ty Global CyberSoft Việt Nam (GCS).
Qua đó, ông Bình đã chia sẻ những kiến thức, kỹ năng doanh nghiệp yêu cầu mà sinh viên cần phải tự bổ sung. Ông chỉ ra những lỗ hỏng kiến thức căn bản mà sinh viên hay mắc phải, cũng như các bạn chưa liên kết, vận dụng được những kiến thức phổ thông và kiến thức trong cuộc sống vào trong lập trình, ứng dụng. Ngoài ra, sinh viên CNTT cần tăng cường tìm mối liên hệ và trải nghiệm như: ôn tập và trao đổi thường xuyên những gì đã học với gia đình, bạn bè,…; đăng ký học thêm các môn học ngoài ngành; tự làm hoặc cùng nhóm xây dựng các phần mềm nhỏ có ứng dụng thực tế,…


Ông Trần Vũ Bình, Viện trưởng Viện Công nghệ và Kỹ thuật số trình bày những chia sẻ
 và giao lưu cùng sinh viên

Tiếp nối buổi gặp gỡ, ông Ngô Văn Toàn đã giới thiệu và chia sẻ những cơ hội nghề nghiệp, kinh nghiệm thực tế cho sinh viên CNTT, và quy trình tuyển dụng, chính sách phát triển nhân lực CNTT tại công ty GCS. Ông cho biết ngành CNTT là nền tảng của mọi ngành nghề khác vì vậy sinh viên ngành CNTT không nên lo lắng, hoang mang về nghề nghiệp tương lai của mình. Các bạn có rất nhiều cơ hội để phát triển bản thân nếu có quyết tâm và nổ lực, điều cần lưu ý hàng đầu là phải biết được sở trường và sở thích của bản thân mới có được định hướng phù hợp cho tương lai.


Ông Ngô Văn Toàn, Phó Tổng giám đốc công ty Global CyberSoft Việt Nam (GCS)


Cùng sinh viên chia sẻ các vấn đề về CNTT

Kết thúc buổi tham quan, đoàn đã đến thăm công ty TMA Solutions. Tại đây, các bạn sinh viên đã được nghe giới thiệu về quy trình đào tạo, tuyển dụng sinh viên thực tập ngành CNTT, mô hình làm việc thực tế và môi trường làm việc tại công ty TMA Solutions. Các bạn cũng đã được giải đáp những thắc mắc liên quan đến thời gian thực tập, số lượng tuyển dụng, các yêu cầu để được tuyển dụng thực tập,…


Tại công ty TMA Solutions

Nguồn: QTSC

QTSC held the manoeuvre of fire prevention and rescue

On April 3rd and 4th, 2014, Quang Trung Software City Development Company Limited (QTSC) co-ordinated with Vinadata Company to hold the manoeuvre of fire prevention and rescue at Helios building, Quang Trung Software City.

The manoeuvre performed the case of simulated fires in drums containing fire, reaction drills and techniques of fire rescue by fire extinguishers.

With the motto "Fast - Effective - Safe", the manoeuvre aimed to extinguish the fire spread quickly, as well as practise coordination of agencies operating in the building, the specialized security, the security of Helios building and QTSC 9 building.

The manoeuvre’s program:

-       The Steering Committee lighted the fire in the drums and required any fire extinguisher for the staffs to use to extinguish fire.

-     The staffs divided into 2 teams and listened to the Steering Committee’s command; practising the response to fire detection and practical techniques to use any fire extinguisher.

-       After finishing fire extinguishment, the fire extinguishers will transfered to the starting place.

Photos:


Standing in queue and listening to the Steering Committee’s command


The lighted drums


Staffs practised to use the fire extinguishers


The specialized security and the building security

Source: QTSC

QTSC diễn tập phòng cháy chữa cháy

Trong 2 ngày 03 và 04/04/2014, Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) đã phối hợp với công ty Vinadata tổ chức buổi diễn tập sử dụng bình Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại tòa nhà Helios, Công viên phần mềm Quang Trung.

Buổi diễn tập được tổ chức dưới hình thức đám cháy được mô phỏng bằng thùng phuy có chất cháy (xăng pha dầu diesel), diễn tập phản ứng và kỹ thuật chữa cháy bằng bình chữa cháy của đội viên PCCC.

Với phương châm “Nhanh chóng – Hiệu quả - An toàn”, buổi diễn tập nhằm dập tắt nhanh chóng cháy lan, xử lý triệt để tránh đám cháy có nguy cơ bùng phát trở lại, cũng như diễn tập sự phối hợp với các đơn vị đang hoạt động trong tòa nhà, đội bảo vệ chuyên trách, đội bảo vệ tòa nhà Helios và đội bảo vệ tòa nhà QTSC Building 9.

Buổi diễn tập với nội dung như sau:

-       Ban chỉ huy diễn tập châm lửa tại các thùng phuy có chất cháy; đồng thời chỉ bất kỳ bình chữa cháy cho đội viên sử dụng dập tắt đám cháy.

-       Lần lượt các đội viên chia làm 2 đội nghe theo hiệu lệnh; tập phản ứng khi phát hiện cháy và kỹ thuật thực tế sử dụng bình chữa cháy bất kỳ.

-       Sau khi hoàn tất việc dập tắt đám cháy, đội viên sẽ chuyển bình chữa cháy về khu vực tập kết ban đầu.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:


Xếp hàng chờ nghe hiệu lệnh của Ban chỉ huy diễn tập

Thùng phuy có chất cháy đã được châm lửa


Các nhân viên luân phiên thực hành việc sử dụng bình chữa cháy


Đội bảo vệ chuyên trách và đội bảo vệ tòa nhà thực hành PCCC

Nguồn: QTSC