Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

HCA to open new office in QTSC

On December 24th, 2013, Ho Chi Minh City Computer Association (HCA) officially launched a new office in Quang Trung Software City (QTSC). Along with its head office in 79 Truong Dinh, District 1, the location in room 7, hall 2, QTSC will be the new office for HCA’s communication and support activities.

QTSC is a big IT community with more than 100 IT enterprises including the leading IT companies such as HP, KDDI, Luxoft, TMA, GCS, VinaData, MISA, GHP, DIGI-TEXX, etc. Therefore, HCA’s new office is located in QTSC helps it in accessing to the members, knowing their needs and getting more opportunities to increase the number of members.
* HCA was established on June 9th, 1988 and was the first IT association in Vietnam. HCA was appreciated as one of the associations which had effective activities and largest influence in Vietnam with many diversified activities at home and abroad. For further information about HCA, please visit website www.hca.org.vn.

Source: Ngoc Hoa - QTSC

HCA thành lập thêm văn phòng tại QTSC

Từ ngày 24/12/2013, Hội tin học thành phố Hồ Chí Minh (HCA) chính thức thành lập thêm văn phòng tại QTSC. Cùng với trụ sở chính tại 79 Trương Định, Quận 1, địa chỉ văn phòng mới tại phòng 7, nhà 2, QTSC sẽ là điểm giao dịch mới để HCA thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ hội viên.

Công viên Phần mềm Quang Trung là một cộng đồng CNTT lớn, tập trung hơn 100 doanh nghiệp CNTT, trong đó hội tụ nhiều tập đoàn, doanh nghiệp CNTT hàng đầu như: HP, KDDI, Luxoft, TMA, GCS, VinaData, MISA, GHP, DIGI-TEXX… Việc đặt văn phòng mới tại QTSC giúp HCA dễ dàng tiếp cận với các hội viên để kịp thời nắm bắt những nhu cầu của các hội viên cũng như có cơ hội tiếp cận, kết nạp thêm nhiều hội viên mới.

*HCA thành lập ngày 09/06/1988, là Hiệp hội CNTT thành lập sớm nhất tại Việt Nam. HCA được đánh giá là một trong những Hội có hoạt động hiệu quả và có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú có tầm cỡ quốc gia và có tính chất quốc tế. Thông tin chi tiết về HCA có tại website: www.hca.org.vn


Nguồn: Ngọc Hoa - QTSC