Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Fujisawa IT enterprises visited QTSC

On November 16th, 2013, with the introduction of Japan External Trade Organization in Ho Chi Minh City (Jetro), the representative of ten IT enterprises in Fujisawa city, Japan had a visit to Quang Trung Software City (QTSC).


Following to Jetro’s RIT program (Regions Industry Tie-up), Jetro was a bridge in order to promote two-sided industrial exchange for Japan and Vietnam. The program aims to bring the advantage conditions and tie-up opportunities for enterprises to create new industries and impulse business growth.

Mr. Lam Nguyen Hai Long, Deputy CEO of QTSC, introduced the QTSC milestone as well as its cooperation ability with IT enterprise in Fujisawa, Japan in the future.

Mr. Yoshiaki Takahashi, President of Office Yui Asia Company, said most of IT enterprises in Fujisawa city were medium and small enterprises and they has had the desire to cooperate with partners in Vietnam. On the other hand, Vietnamese and Japanese enterprises could penetrate the market of each other by developing products, services.

At the end of the meeting, enterprises visited Global CyberSoft Vietnam, one of leading IT companies in Vietnam, which has the representation office in Japan.


Take a souvenir picture at QTSC

Source: Ngoc Hoa - QTSC

Doanh nghiệp CNTT thành phố Fujisawa, Nhật Bản thăm và làm việc tại QTSC

Được sự giới thiệu của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (Jetro), chiều 16/11/2013, đại diện của 10 công ty CNTT tại thành phố Fujisawa, Nhật Bản đã có buổi thăm và làm việc tại Công viên Phần mềm Quang Trung.

Đây là chuyến thăm và làm việc trong chương trình RIT (Jetro’s Regions Industry Tie-up) – một chương trình mà Jetro đóng vai trò trong 3 năm để thúc đẩy trao đổi công nghiệp hai chiều giữa Nhật Bản và các nước khác. Chương trình nhằm mục đích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội cộng tác để tạo ra những ngành công nghiệp mới và kích thích tăng trưởng kinh doanh giữa hai nước.

Mở đầu chương trình, ông Lâm Nguyễn Hải Long – phó Giám đốc QTSC đã giới thiệu sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của QTSC cũng như khả năng hợp tác của QTSC với các doanh nghiệp CNTT Fujisawa Nhật Bản trong quá trình tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Yoshiaki Takahashi – chủ tịch công ty Office Yui Asia cho biết, các doanh nghiệp CNTT tại thành phố Fujisawa thường là những công ty vừa và nhỏ, và mong muốn tìm kiếm những đối tác tại Việt Nam để cùng hợp tác phát triển. Các doanh nghiệp của Việt Nam có thể thâm nhập vào thị trường Nhật Bản thông qua việc hợp tác phát triển sản phẩm dịch vụ với các doanh nghiệp Nhật Bản và ngược lại.

Kết thúc chương trình, đoàn doanh nghiệp đã đến thăm và gặp gỡ công ty Global CyberSoft Việt Nam – một trong những công ty CNTT hàng đầu của Việt Nam và có văn phòng đại diện tại Nhật Bản.


Đại diện các doanh nghiệp thành phố Fujisawa chụp hình lưu niệm tại QTSCNguồn: Ngọc Hoa - QTSC