Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Year-end CEO meeting

INVITATION LETTER
Dear The Valued Customers,
With the aim of helping enterprises to have full information for setting up the business plan 2014, QTSC is co-ordinating with KPMG Vietnam – one of the largest professional service firm providing audit, tax and advisory services to share information with enterprises on: “Vietnam economy overview in 2013, business outlook in 2014, challenges and opportunities from tax consultants’s perspective” from 16:00 to 18:30, Friday, 29th November, 2013 at Hall 3, QTSC. During the last CEO meeting in 2013, KPMG experts will discuss about the whole business economy in 2013; development orientation in 2014 and 2013 Tax reform, focus on the new key points of  personal income tax, corporate income tax and VAT.
More details on the program are available at our website: www.qtsc.com.vn. English and Vietnamese languages will be used during the meeting. Please confirm your attendance before   28th November, 2013 with Ms. Ngoc Hanh as following telephone: (08) 37 158 999 – Ext: 342 or Email: ngochanh@qtsc.com.vn)
We are looking forward to your presence.
Yours sincerely,

Lam Nguyen Hai Long
Deputy CEO

* Attachment

Gặp gỡ CEO cuối năm

           Kính gửi:  Quý Doanh nghiệp

         Để giúp Quý doanh nghiệp có đầy đủ thông tin chuẩn bị cho kế họach năm 2014, QTSC phối hợp cùng KPMG tổ chức buổi họp mặt CEO với chủ đề: “Bức tranh kinh tế Việt Nam 2013, triển vọng 2014, thách thức và cơ hội từ góc nhìn của chuyên gia tư vấn thuế” vào lúc 16g00 – 18g30, ngày 29 tháng 11 năm 2013 tại Hội trường nhà 3, CVPMQT, Quận 12. Đây là buổi sinh hoạt CLB CEO cuối cùng của năm 2013. Trong buổi sinh hoạt này, các chuyên gia sẽ chia sẻ với Quý doanh nghiệp về toàn cảnh nền kinh tế 2013, định hướng phát triển 2014 và cải cách thuế 2013, tập trung vào những điểm mới của các Luật thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT.
         
        QTSC rất mong Quý doanh nghiệp tham dự đầy đủ, tài liệu chi tiết về cuộc họp cập nhật tại website: www.qtsc.com.vn. Tiếng Anh/Việt sẽ là ngôn ngữ trao đổi trong buổi sinh hoạt. Vui lòng liên hệ với Ms. Ngọc Hạnh thông qua điện thoại: (08) 3 7158 999 - Ext: 342 hoặc email: ngochanh@qtsc.com.vn) trước ngày 28/11/2013 để xác nhận tham dự.
         
         Rất mong sự hiện diện của Quý vị.
        
         Trân trọng kính chào.


KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lâm Nguyễn Hải Long