Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Department of Information and Communications of Phu Yen visited QTSC

On 22nd February, 2013, leaders of Department of Information and Communications (DIC) of Phu Yen visited Quang Trung Software City (QTSC).

The delegation was led by Mr. Le Thanh Phuong – Director of DIC of Phu Yen, leaders of departments and was welcomed by Mr. Lam Nguyen Hai Long – Deputy CEO of QTSC.

The aim of this meeting was to learn QTSC’s development model in order to get experience for extending the development of IT field in Phu Yen. After the introduction of Mr. Long on the building and development process as well as achievements of QTSC in the last 12 years, Mr. Phuong said “Phu Yen has a ready plan for ICT development including hardware and software to prepare for future conditions. At present, there are many Phu Yen students studying IT in Da Nang, Ho Chi Minh City and we are researching on solutions to attract graduate students return Phu Yen.”


Mr. Le Thanh Phuong – Director of DIC of Phu Yen (R)

“QTSC has had consultancy of development of Quang Trung Software City chain for other areas and is ready to support Phu Yen in establishing a software park, training human resources and developing IT business incubator in Phu Yen,” Mr. Long said.

At the end of the meeting, the delegation visited some typical enterprises in QTSC.

Source: Ngoc Hoa – QTSC

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên thăm và làm việc tại QTSC

Sáng 22/2/2013, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên đã đến thăm và làm việc tại Công viên Phần mềm Quang Trung.

Dẫn đầu đoàn là ông Lê Thanh Phương – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên cùng lãnh đạo các cơ quan trực thuộc sở Thông tin và Truyền thông. Đón tiếp đoàn có ông Lâm Nguyễn Hải Long – phó Giám đốc QTSC.


Mục tiêu của đoàn muốn tìm hiểu mô hình phát triển của QTSC từ đó rút kinh nghiệm để mở rộng phát triển lĩnh vực CNTT tại Phú Yên. Sau khi nghe ông Lâm Nguyễn Hải Long giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của QTSC, những thành tựu mà QTSC đạt được sau 12 năm hoạt động, ông Lê Thanh Phương cho biết: Phú Yên đã quy hoạch sẵn một khu dành cho phát triển CNTT – TT cả phần cứng và phần mềm để chuẩn bị điều kiện trong tương lai. Hiện nay, Phú Yên có rất nhiều sinh viên theo học ngành CNTT tại Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh cũng đang tìm nhiều giải pháp  thu hút được sinh viên sau khi tốt nghiệp về làm việc tại địa phương. 


Ông Lê Thanh Phương – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên (bìa phải)

Ông Lâm Nguyễn Hải Long cho biết, QTSC đang tư vấn phát triển chuỗi Công viên Phần mềm Quang Trung tại các địa phương khác và sẵn sàng hỗ trợ tỉnh Phú Yên thành lập một khu công viên phần mềm cũng như đào tạo nhân lực phát triển vườn ươm doanh nghiệp CNTT tại địa phương.

Kết thúc buổi làm việc, đoàn đi tham quan một số doanh nghiệp tiêu biểu đang hoạt động tại QTSC.

Nguồn: Ngọc Hoa - QTSC