Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

QTSC welcomed the first Japanese delegation in 2013

On January 14th, 2013, QTSC welcomed the first Japanese delegation. The meeting aimed to research on the effects of environment and disaster prevention capabilities of business services.

On January 14th, 2013, QTSC welcomed the first Japanese delegation including Mr. Hiroyuki Tada – Senior Consultant/Senior Deputy General Manager, Environment and Energy of Mizuho Information & Research Institute, Inc., Mr. Kai Saito – Senior Policy Advisor of Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) and the others. Together with them was Mr. Pham Ngoc – Director of Center for Environment & Water technology of Institute for Water & Environment research, Water Resources University. The meeting aimed to research on the effects of environment and disaster prevention capabilities of business services.


The delegation was welcomed by Mr. Lam Nguyen Hai Long – Deputy CEO of QTSC introducing the building and development process as well as achievements of QTSC in the last 12 years. Many issues were discussed such as the working environment, human resources, geographical location, support policies of government, etc, especially infrastructure and investment environment inQTSC. With above potential, QTSC has confirmed our ability in human resources providing, investment experience, infrastructure development, etc, especially the activities of business continuity planning.

At the end of the meeting, the delegation was pleased to receive the useful information and visited QTSC.

Source: QTSC

QTSC đón tiếp đoàn khách Nhật Bản đầu tiên của năm 2013

Sáng ngày 14/01/2013 vừa qua, đoàn khách Nhật Bản đầu tiên của năm 2013 đã đến thăm và làm việc tại QTSC. Mục tiêu của đoàn công tác nhằm nghiên cứu các tác động liên quan đến môi trường và khả năng phòng chống thiên tai đối với các dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp.

Sáng ngày 14/01/2013 vừa qua, đoàn khách Nhật Bản đầu tiên của năm 2013 bao gồm ông Hiroyuki Tada – Tư vấn cao cấp, Phó Tổng quản lý cao cấp Phòng Năng lượng và Môi trường thuộc Viện Nghiên cứu và Thông tin Mizuho, ông Kai Saito – Cố vấn chính sách cao cấp của Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) và các thành viên. Cùng đi với đoàn là Tiến sĩ Phạm Ngọc – Giám đốc Trung tâm Môi trường và Công nghệ nguồn nước thuộc Viện Thủy lợi và Môi trường, trường Đại học Thủy Lợi. Mục tiêu của đoàn công tác nhằm nghiên cứu các tác động liên quan đến môi trường và khả năng phòng chống thiên tai đối với các dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp. 

Đón tiếp đoàn có ông Lâm Nguyễn Hải Long – Phó giám đốc QTSC đã giới thiệu về quá trình xây dựng, trưởng thành cũng như những thành tựu đạt được trong suốt 12 năm qua của QTSC. Hai bên đã trao đổi xoay quanh một số vấn đề liên quan đến môi trường làm việc, nguồn nhân lực, vị trí địa lý, chính sách hỗ trợ của nhà nước,… đặc biệt là cơ sở hạ tầng và môi trường đầu tư tại QTSC. Qua đó, QTSC cũng khẳng định khả năng của mình trong việc cung cấp nguồn nhân lực, kinh nghiệm thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng,… đặc biệt là các hoạt động đảm bảo kinh doanh liên tục.

Cuối buổi làm việc, đoàn rất vui mừng khi nhận được những thông tin, chia sẻ hữu ích, nhiệt tình từ phía QTSC và tham quan toàn bộ khuôn viên QTSC.

Nguồn: QTSC