Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Quang Ninh Provincial Party’s Committee visited QTSC

On January 04th, 2013, the delegation of Quang Ninh Provincial Party’s Committee visited QTSC and led by Mr. Pham Minh Chinh, the Secretary of Quang Ninh Provincial Party’s Committee.

Welcoming the delegation were Mr. Chu Tien Dung – QTSC’s Chairman, Mr. Nguyen Duc Hien – QTSC’s CEO. The meeting aimed to learn and exchange experience of QTSC as well as the formation and development process of QTSC.

Mr. Dung presented a report on the activities of Quang Trung Software City with following points: policies; organizational structure; activities to attract investment into infrastructure; the process of formation and development, achievements and difficulties; difficulties, limitations; experience of investment attraction and infrastructure development.

Mr. Chu Tien Dung reported on QTSC’s activities

After the presentation of Mr. Dung, Mr. Chinh mentioned a number of issues to discuss, such as: how to attract human resources, how to lean the organization, investment capital, QTSC’s achievement as well as QTSC’s difficulties in the process of building and development, etc.

Mr. Pham Minh Chinh - the Secretary of Quang Ninh Provincial Party’s Committee (C)

At the end of the meeting, Mr. Dung would like to thank the delegation for visiting QTSC and wish the delegation an effective work.

Source: QTSC

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh thăm và làm việc tại QTSC

Sáng ngày 04/01/2013, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo QTSC.

Dẫn đầu đoàn là ông Phạm Minh Chính – Bí thư tỉnh Quảng Ninh cùng các thành viên trong đoàn gồm lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở, ngành. Đón tiếp đoàn có ông Chu Tiến Dũng - Chủ tịch HĐTV QTSC, ông Nguyễn Đức Hiền – Giám đốc QTSC. Mục tiêu của cuộc làm việc nhằm tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm về mô hình QTSC cũng như quá trình hình thành và phát triển của QTSC.

Ông Chu Tiến Dũng đã trình bày báo cáo tóm tắt về hoạt động của Công viên phần mềm Quang Trung với 06 nội dung sau: về cơ chế chính sách; mô hình tổ chức bộ máy; hoạt động thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng;quá trình hình thành và phát triển, những thành tựu và khó khăn tồn tại; những khó khăn, hạn chế; và kinh nghiệm thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng.

Ông Chu Tiến Dũng báo cáo về tình hình hoạt động của QTSC

Sau phần trình bày của ông Chu Tiến Dũng, ông Phạm Minh Chính đã nêu lên một số vấn đề để cùng nhau thảo luận như: làm cách nào để thu hút nguồn nhân lực, bộ máy tổ chức như thế nào cho tinh gọn, nguồn vốn đầu tư ra sao, hiệu quả đạt được cũng như những khó khăn vướn mắc của QTSC trong quá trình xây dựng và phát triển,…

Ông Phạm Minh Chính – Bí thư tỉnh Quảng Ninh (giữa)

Kết thúc buổi làm việc, ông Chu Tiến Dũng chân thành cám ơn đoàn đã dành thời gian lắng nghe ý kiến chia sẻ của QTSC và chúc đoàn có chuyến công tác hiệu quả.

Nguồn: QTSC