Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Conference on "Training, research and development on ICT human resources for the period 2013 - 2015"

On 19th December, 2012, the Ministry of Information and Communication (MIC) in collaboration with the People's Committee of Ho Chi Minh City organized a conference on "Training, research and development on ICT human resources for the period 2013 - 2015" at Quang Trung Software Ciy.

The conference had 02 sessions. Session 1 was ICT human resources development policy and solution” with moderator Mr. Tran Duc Lai, Deputy Minister of MIC. After the presentations of the speakers as well as the opinions of enterprises, schools on the ICT human resources development, Mr. Lai concluded that “Conference content is better than others before. The quality and seriousness of reports is increased and there are many new ideas, solutions. I suggest Department of Information Technology has mechanisms and policies to develop human resources and promote communication for the importance of the IT industry, as well as the future of human resources in the IT industry in order to attract more and more students to study IT. In addition, enterprises should try to plan human resource needs so that the State has the basis of input-oriented for schools and strengthen cooperation with schools in training, accepting trainees, etc.”
In the afternoon, session 2 was “Enterprises join in ICT human resources training” with moderator Mr. Le Manh Ha, Vice Chairman of People's Committee of Ho Chi Minh City. The presentations in this session were mainly presented by IT business leaders. In particular, they focused on requirements and skills of ICT human resources as well as provided new models of training collaboration which help businesses and schools save training time and provide better orientations for students of the IT industry.
Concluding the session, Mr. Le Manh Ha said Ho Chi Minh City Computer Association (HCA) and the Department of Information and Communication (DIC) would be the bridge between school and business with the first solution to have a list of IT training schools for the training needs of business. “On the direction of the city in developing ICT human resources for hardware industry, HCMC has chip development program core of hardware industry and for software industry HCMC has decided to build Quang Trung Software City 2 and Quang Trung Software City chain in the provinces.”


Mr. Tran Duc Lai, Deputy Minister of MIC (C)

Moderator of session 1


Mr. Le Manh Ha,
Vice Chairman of People's Committee of Ho Chi Minh City
concluded
session 2


Conference on "
Training, research and development on ICT human resources
for the period 2013 - 2015"

The conference including session 1 and 2 attracted over 400 attendees. With good content, the conference got a lot of valuable ideas from Ministries, Departments, enterprises and training units. Through conference, problems which the State and enterprises currently concerned were discussed and there were many new ideas, solutions to orient the development of ICT human resources in the future.


Source: Ngoc Hoa - QTSC

Hội thảo Đào tạo, nghiên cứu và phát triển Nhân lực CNTT-TT giai đoạn 2013 -2015

Ngày 19/12/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Đào tạo, nghiên cứu và phát triển nhân lực CNTT giai đoạn 2013 - 2015” tại Công viên Phần mềm Quang Trung.

Hội thảo gồm hai chuyên đề. Chuyên đề 1 do thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Trần Đức Lai chủ trì với nội dung: “Chính sách và giải pháp phát triển nguồn nhân lực CNTT”. Sau khi nghe tham luận của các diễn giả cũng như ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, trường học về tình hình phát triển nhân lực CNTT thứ trưởng Trần Đức Lai kết luận: Đây là hội thảo có nội dung chất lượng tốt hơn những hội thảo trước đây. Các báo cáo nghiêm túc, chất lượng và có nhiều ý tưởng, giải pháp mới. Thứ trưởng đề nghị Vụ CNTT có những cơ chế, chính sách phục vụ phát triển nguồn nhân lực, và đẩy mạnh truyền thông về tầm quan trọng của ngành CNTT, cũng như tương lai của nhân lực theo học ngành CNTT qua đó thu hút thêm nhiều sinh viên theo học ngành CNTT. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần cố gắng xây dựng nhu cầu nhân lực để nhà nước có cơ sở định hướng đầu vào cho các trường. tăng cường hợp tác với các trường trong việc đào tạo, nhận sinh viên thực tập,...


Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – Trần Đức Lai (ở giữa) chủ trì chuyên đề 1

Buổi chiều cùng ngày là chuyên đề 2 do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh – Lê Mạnh Hà chủ trì với nội dung: “Doanh nghiệp tham gia đào tạo nguồn nhân lực CNTT- TT”. Các bài tham luận trong buổi chiều chủ yếu do lãnh đạo các doanh nghiệp CNTT trình bày. Trong đó, các doanh nghiệp tập trung nhấn mạnh những yêu cầu, kỹ năng cần có của nhân lực CNTT cũng như đưa ra những mô hình hợp tác đào tạo mới, từ đó giúp doanh nghiệp và nhà trường tiết kiệm được thời gian đào tạo và đưa ra những định hướng rõ hơn cho các bạn sinh viên ngành CNTT. Kết thúc buổi tham luận, Phó chủ tịch Lê Mạnh Hà kết luận: HCA và Sở Thông tin và Truyền thông sẽ là cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp. Biện pháp trước mắt là  lập danh sách các trường đào tạo về CNTT để phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp. Về định hướng của thành phố, để phát triển nhân lực phục vụ công nghiệp phần cứng thành phố có chương trình phát triển vi mạch – hạt nhân của ngành phần cứng, phát triển công nghiệp phần mềm thành phố đã có quyết định thành lập Công viên Phần mềm Quang Trung 2 và chuỗi Công viên Phần mềm Quang Trung ở các tỉnh.
           
Phó chủ tịch UBND TP.HCM – Lê Mạnh Hà đang phát biểu kết luận chuyên đề thứ 2


Toàn cảnh buổi hội thảo
Hội thảo thu hút trên 400 lượt khách tham dự bao gồm chuyên đề 1 và chuyên đề 2. Nội dung hội thảo được xây dựng tốt, nhận được nhiều sự tham gia đóng góp ý kiến từ cả phía Bộ, Sở ban ngành, Doanh nghiệp, đơn vị đào tạo. Qua hội thảo, những vấn đề hiện nay các Doanh nghiệp và Nhà nước đang quan tâm đều được thảo luận và đưa ra nhiều ý tưởng, giải pháp mới góp phần định hướng cho sự phát triển nhân lực CNTT trong tương lai.

Nguồn: Ngọc Hoa - QTSC