Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

The document of "ICT Product and Service, Solution"

Dear Board of Director,
In order to support ICT enterprises operating in Quang Trung Software City (QTSC) to promote, advertise their products, services, solutions, QTSC is going to release the document: “ICT Product and Service, Solution”, expected at the end of October 2012.

With the number of 2,000 copies published in Vietnamese and English version, aiming to introduce ICT products, services, solutions of companies operating in QTSC, this document will be sent to potential customers, domestic and foreign customers seeking partners in Vietnam market as well as delivered at ICT exhibitions, events, ... Besides, QTSC will also launch electronic version in the form of website to help information be widely disseminated.
           
This document will be funded entirely by QTSC. Your company can participate free by filling out two forms as enclosed. In addition, we have some advertising pages at low cost for your company to strongly promote products, services, solutions. For more information, please contact to Ms. Thuy Nga, Tel: (08) 3715 8999 – ext 305, mobile: 0987 036 398, Email: thuynga@qtsc.com.vn.

We are looking forward to your support and participation.

Yours sincerely,


Lam Nguyen Hai Long
Deputy CEO


*** For more information, please look at the attachment:

The document of "ICT Product and Service, Solution"

Dear Board of Director,
In order to support ICT enterprises operating in Quang Trung Software City (QTSC) to promote, advertise their products, services, solutions, QTSC is going to release the document: “ICT Product and Service, Solution”, expected at the end of October 2012.

With the number of 2,000 copies published in Vietnamese and English version, aiming to introduce ICT products, services, solutions of companies operating in QTSC, this document will be sent to potential customers, domestic and foreign customers seeking partners in Vietnam market as well as delivered at ICT exhibitions, events, ... Besides, QTSC will also launch electronic version in the form of website to help information be widely disseminated.
           
This document will be funded entirely by QTSC. Your company can participate free by filling out two forms as enclosed. In addition, we have some advertising pages at low cost for your company to strongly promote products, services, solutions. For more information, please contact to Ms. Thuy Nga, Tel: (08) 3715 8999 – ext 305, mobile: 0987 036 398, Email: thuynga@qtsc.com.vn.

We are looking forward to your support and participation.

Yours sincerely,


Lam Nguyen Hai Long
Deputy CEO


*** For more information, please look at the attachment:

Mời tham gia tài liệu “Sản phẩm và dịch vụ, giải pháp CNTT”

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Với mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp đang hoạt động trong Công viên Phần mềm Quang Trung quảng bá các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp CNTT, QTSC sẽ tài liệu “Sản phẩm và dịch vụ, giải pháp CNTT”.

Tài liệu dự kiến phát hành vào cuối tháng 10 năm 2012 với số lượng 2000 cuốn, bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh với mục đích giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp CNTT của doanh nghiệp đến cho các đối tượng khách hàng tiềm năng, các đoàn khách trong và ngoài nước muốn tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh tại thị trường Việt Nam, đồng thời phát hành tại các triễn lãm, sự kiện CNTT,…Ngòai phiên bản giấy, QTSC cũng phát hành thêm phiên bản điện tử dưới hình thức website tra cứu, giúp thông tin doanh nghiệp được phổ biến rộng rãi hơn.

Tài liệu này sẽ do QTSC tài trợ tòan bộ chi phí thực hiện. QTSC trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, giải pháp CNTT của doanh nghiệp bằng cách điền thông tin vào Phiếu thông tin doanh nghiệp và Phiếu thông tin sản phẩm, dịch vụ, giải pháp được đính kèm. Ngoài ra, chúng tôi cũng dành một số trang quảng cáo cho Quý Doanh nghiệp với chi phí thấp. Vui lòng liên hệ Ms. Thúy Nga, Tel: (08) 3715 5988 – ext 305, mobile: 0987 036 398, Email: thuynga@qtsc.com.vn để biết thêm chi tiết.

QTSC rất hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và tham gia đầy đủ của các doanh nghiệp trong nội khu Công viên Phần mềm Quang Trung.

            Trân trọng cảm ơn.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 (đã ký)

Lâm Nguyễn Hải Long

Tài liệu đính kèm:

CEO Meeting in August

Dear: Board of Director

In the framework of the periodically CEO meeting, QTSC collaboration with ACB Bank introduce the program: The special preferential loans as well as consult the suitable loan plan with the lowest interest rate (It is 12% under Circular 14) but the security properties are very flexible based on each reality enterprise (such as borrowing from mortgage, mortgage inventory, machinery, vehicles, assets created from the project in the future ..)  in order to support enterprises overcome difficulties in business.

Time:                09:00-11:00 am on August, 22, 2012 (Wednesday)
Venue:              Meeting room A, Quang Trung Software City
                       
Program:

09:00 - 09:05:    Introduction
09:05 – 09:30:   Mr. Long Lam – Deputy CEO QTSC
1. Informing the related activities to QTSC.
2. Informing supporting results at last meeting with Mr Le Manh Ha -Vice President of People's Committee.
3. Informing the tax incentive suggestion forum to promote IT development  by Minitry of Information  and Communication, QTSC &  HCA.
09:30 – 09:40:   HCA Member 
Presenting new products
09:40 - 10:10:      Representative ACB
Presenting  the special preferential loans and consult the loan plan to support Enterprises overcome difficulties in business.
10:10 - 11:00:    Discussion
11:00:               Finish

QTSC are looking forward for your attendence. The detail program at website: www.qtsc.com.vn. Vietnamese language will be used in meeting. Please confirm your attendance or support of interpreters before 17/08/2012 with Ms Phuong Thao (Email: phuongthao@qtsc.com.vn or Tel: 08 3715 8999 ext 342).
   
We are looking forward to your presence.
Yours sincerely,


Lam Nguyen Hai Long
Deputy CEO

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Gặp gỡ CEO tháng 08 tại QTSC

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty
                            
Trong khuôn khổ tổ chức hoạt động sinh hoạt định kỳ giữa các CEO trong CVPM Quang Trung, trong đợt sinh hoạt lần này, QTSC phối hợp với Ngân hàng ACB giới thiệu chương trình “cho vay ưu đãi đặc biệt nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh và tư vấn lập phương án vay vốn phù hợp giúp doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn ngân hàng lãi suất thấp (Lãi suất 12% theo thông tư 14), tài sản bảo đảm linh hoạt tùy theo tình hình thực tế của từng doanh nghiệp (Vay vốn tín chấp/ thế chấp bằng hàng tồn kho/ máy móc thiết bị/ phương tiện vận tải/ tài sản hình thành trong tương lai từ dự án.... “
Thời gian                           :   9g00 – 11g00 ngày 22/08/2012 (Thứ Tư)
Địa điểm                            :   Phòng họp A, Công viên Phần mềm Quang Trung
                                     
Nội dung chương trình:
09g00 – 09g05
:    Giới thiệu sơ lược về chương trình
09g05 – 09g30
:    Ông Lâm Nguyễn Hải Long – Phó Giám đốc QTSC
1.    Thông báo các hoạt động liên quan đến CVPM Quang Trung
2.    Thông báo thực hiện các hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong  buổi làm việc với Phó Chủ Tịch UBND Thành phố Lê Mạnh Hà
3.    Thông báo về diễn dàn góp ý các kiến nghị ưu đãi về thuế nhằm thúc đẩy phát triển ngành CNTT do Bộ TTTT phối hợp QTSC và HCA tổ chức
09g30 – 09g40
:     Hội viên Hội HCA giới thiệu sản phẩm mới
09g40 – 10g10
:     Đại diện Ngân hàng ACB
Giới thiệu cho vay ưu đãi đặc biệt nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh và tư vấn lập phương án vay vốn
10g10 – 11g00
:     Thảo luận
11g00
:     Kết thúc

      
QTSC rất mong Quý doanh nghiệp tham dự đầy đủ, tài liệu chi tiết về cuộc họp cập nhật tại website: www.qtsc.com.vn. Tiếng Việt sẽ là ngôn ngữ trao đổi trong buổi họp. Vui lòng liên hệ trước với Ms. Phương Thảo (Tel: 37158 999 - Ext 342 hoặc email: phuongthao@qtsc.com.vn) trước ngày 17/08/2012 để xác nhận tham dự hoặc hỗ trợ phiên dịch.
Rất mong sự hiện diện của Quý vị.
Trân trọng kính chào.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lâm Nguyễn Hải Long

Event Organization Service for Information Technology Enterprises

Quang Trung Software City (QTSC) is the best place for IT events. In 2011, Quang Trung Software City (QTSC) was honored to be chosen as the best place to organize the big event of the IT industry.

Quang Trung Software City (QTSC) is the best place for IT events with the following advantages:
·         Conference hall with 400 seats
·         Access to 100 IT enterprises and 25,000 people are studying and working
·         Take advantage of QTSC relationships with media channels
·         Ensure backup power
·         Parking lot with capacity of 5,000 lot
·         Have spacious space, fresh air for relaxing

Some pictures of IT events in QTSC 

In 2011, QuangTrungSoftware City (QTSC) was honored to be chosen as the best place to organize the big event of the IT industry such as:

-          ICT Awards was hosted by the Department of Information and Communications Ho Chi Minh City (DIC).-          IT human resources day (iDay) and IT products exhibition

-           “Vietnam ICT Brand and Solutions (VIBRAND)” program was hosted by MIC and has been voted as the event of 2011.

-          Forum 2011: “Software park: Trends 2020” and “ICT human resources in the flat world”conference were hosted by QTSC and the Asia Oceania Regional Software Park Alliance (SPA).

-          10th Year anniversary of QTSC

-          Business matching with 73 enterprises, including Vietnam's Itbusinesses and IT companies from eight countries in the region and Asia

-          Long-term training courses, new IT products introducing seminars with regular clients such as NEC Solutions Vietnam, ISB Vietnam, GCS, TMA, TUV, IBM, Hoa Sen University, FPT University, FPTSoftware, Vinasa, Metan,...etc

-          QTSC community activities

For more information, please contact us:
Ms. Thuy Nga – Communications Section
Phone: (84-8) 5437 1021 (Ext: 305)
Fax: (84-8) 3715 5985

The second Humanitarian Blood Donation Day at QTSC

On August 1st 2012, QTSC collaboration with the Center for Hematology (Cho Ray hospital) held the second Humanitarian Blood Donation Day in 2012 for the staff and students who are studying and working in Quang Trung Software City.

In 2012, the movement of blood donation in QTSC attracted about 400 participants from nearly 30 companies and schools.  The reasons why the organizers had divided into 2 days because of the large number of participants. The first day took place on June 21st with 300 participants and the second one took place on August 1st with 100.

"Humanitarian blood donation" was already known and there were more and more people in QTSC to respond. It was magnanimous action. Therefore, June 21st will be chosen the annual blood donation day of QTSC.  


Register the information
Stand in a queue to check the health


The medical staff give the nutrition information to donors to protect their health
after donating blood

Source: Ngoc Hoa - QTSC

Human Resources Club for IT enterprises

In July 2012, QTSC held a meeting for all of directors, Human Resources (HR) managers of IT enterprises in and outside QTSC with the theme "Assessment of the ability & achievement - A Key of human resources development" which presented by Ms. Pham Thi Kim Thuy, Director of Nhan Viet company.

This meeting attracted more than 40 people from 29 enterprises to discuss and share about some issues of human resource management, connection of HR managers, human resources development, and so on. “HR is one of the most important parts in a business. Some management and administrations policies, regulations concerning rewards and punishments take effect to employees’ psychology and productivity directly. To become good HR manager, managers and HR staffs have to learn, research and exchange experience,” Ms. Pham Thi Kim Thuy said.

At the end of the meeting, all of participants hope to have more knowledge and experience such as setting up HR policy, KPI, business culture, pay scale and benefits; rewards, promotion, higher pay; employee’s ability; working effect or interview…

To satisfy some interested topics, in September 2012, QTSC is going to hold the second meeting for HR managers.

All information of QTSC HR Club’s activities will be updated continuosly on website www.qtsc.com.vn, on networking sites as Facebook and Google+ or contact Ms. Thuy Nga, Tel: (08) 3715 8999 (ext: 305), email: thuynga@qtsc.com.vn.


Welcome remark of Mr. Lam Nguyen Hai Long, Deputy CEO of QTSC at the HR meeting


Master of the meeting - Ms. Pham Thi Kim Thuy, Director of Nhan Viet company


Divide into some groups to discuss the interested issues


Discuss together to come up with the most exact ideas

Source: Ngoc Hoa - QTSC

QTSC: Địa điểm lý tưởng tổ chức sự kiện ngành Công nghệ thông tin

Công viên phần mềm Quang Trung là địa điểm lý tưởng để tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo chuyên ngành công nghệ thông tin. Năm 2011, Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC) đã vinh dự được chọn là địa điểm để tổ chức những sự kiện lớn của ngành CNTT trong và ngoài nước.
Công viên phần mềm Quang Trung là địa điểm lý tưởng để tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo chuyên ngành công nghệ thông tin với những lợi thế sau:
  • Phòng hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn (âm thanh, bàn ghế, ánh sáng,…) có sức chứa trên 400 ghế
  • Cơ hội tiếp cận trên 100 doanh nghiệp CNTT và 25.000 người đang học tập và làm việc
  • Tận dụng được mối quan hệ của QTSC và các kênh truyền thông đại chúng
  • Đảm bảo nguồn điện dự phòng
  • Bãi giữ xe có sức chứa trên 5.000 chỗ
  • Không gian ngoài trời rộng rãi, thoáng mát tạo cảm giác thư thái, nhẹ nhàng

Một số
hình ảnh dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo ngành CNTT  
Năm 2011, Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC) đã vinh dự được chọn là địa điểm để tổ chức những sự kiện lớn của ngành CNTT trong và ngoài nước như:
-          Lễ trao giải CNTT-TT thường niên do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh chủ trì.
-          Ngày hội nhân lực iDay và triển lãm gian hàng giới thiệu sản phẩm CNTT.
-        Chương trình và triển lãm sản phẩm và dịch vụ CNTT thương hiệu Việt do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì. Chương trình này đã được bình chọn là sự kiện của năm 2011
-          Diễn đàn “Công viên phần mềm: Xu hướng 2020” và “Nhân lực CNTT trong thế giới phẳng” tổ chức với liên minh các khu Công viên phần mềm Châu Á, châu Đại Dương.
-          Chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập CVPM Quang Trung.
-          Buổi business matching gồm 73 DN trong đó có DN CNTT Việt Nam và các DN CNTT đến từ 8 quốc gia trong khu vực và Châu Á
-          Các khóa đào tạo dài hạn, hội thảo giới thiệu công nghệ, sản phẩm mới. Khách hàng thường xuyên là NEC Solution Việt Nam, ISB Việt Nam, GCS, TMA, TUV, IBM, Đại Học Hoa Sen, Đại học FPT, FPT Software, Vinasa, Metan, v.v...
-          Hội thao, hội diễn văn nghệ của CVPM Quang Trung.
 

Để liên hệ tổ chức sự kiện, Quý vị vui lòng liên hệ:
Ms. Thúy Nga – Ban Thư ký và Truyền thông QTSC
Điện thoại: (84-8) 3715 8057
Fax: (84-8) 3715 5985