Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

CEO Meeting in July

Dear Board of Director

In the framework of the periodically CEO meeting, QTSC collaboration with IBM launches "Global Business" (Global Entrepreneur Program) for this meeting. This is an essential program to support small-medium software enterprise on manufacturing techniques, advice on market, international customer approach, investors as well as updates technology trends,  especially capital approach from the incentive fund over the world.

Time:                           9:00 - 10:30 AM on July 12, 2012 (Thursday)
Venue:                         Hall 3, Quang Trung Software City

Program Content:

09:00 – 09:05                Introduction

09:05 – 09:10                Mr. Long Lam – Deputy Director  QTSC
Presentation:
1. The  activities related to QTSC.

09:10 – 09:40                Disscusion

09:40 - 10:00                 Ms. Thu Diem - Representatives of IBM Vietnam
Presentation
The program "Global Business" as well as  access  the incentive fund in the world.

10:00 - 10:30                Discussion

10:30                           Finished

QTSC are looking forward for your attendence. The detail program at website www.qtsc.com.vn. Vietnamese language will be used in meeting. Please confirm your attendance or support of interpreters before 11/07/2012 with Ms Phuong Thao : email: phuongthao@qtsc.com.vn or Tel: 08 37155055
We  are looking forward to your presence.
Yours sincerely,

Lam Nguyen Hai Long
Deputy CEO of QTSC

The First Human Resources Club Meeting in QTSCDear Ladies & Gentlemen

The human resources development has been considered as an important problem for all enterprise at present. Especially in IT field, the recruitment, protection and retaining the high-tech human resources is a frequent task for developing enterprise if not having a special attention, we will face many challenges and difficulties.

More than 22,000 people learn and work, QTSC always wish to create a community of IT manpower in Vietnam. Therefore, QTSC will hold the periodically activity program for the personnel management of IT - software companies in and outside Quang Trung Software City with the main purpose is to create opportunities to meet, exchange, discuss and share between each enterprise in particular as well as the community QTSC in general.

The first activity will be held at 14h00 on Friday, July 13th 2012 at Hall 3, QTSC with the theme "Assessment of the ability & achievement - Lever of human resources development". This content will help the HR management understand more the principles of personnel management, improve and enhance employee assessment skills. Please see the enclosed program.

This program is sponsored by QTSC and other partners, QTSC would like to invite you to attend this activity. With limited attendence, please confirm your attendance before 11/07/2012 through Ms Thuy Nga, email: thuynga@qtsc.com.vn, Tel: 08 3715 8999 ext 305 or cellphonee: 0987036398.

We are looking forward to your presence.

Yours sincerely,


LAM NGUYEN HAI LONG
Deputy CEO of QTSC

Gặp gỡ CEO tháng 07 tại QTSC

Kính gửi:      Ban lãnh đạo Công ty
                            
Trong khuôn khổ tổ chức hoạt động sinh hoạt định kỳ giữa các CEO trong CVPM Quang Trung, trong đợt sinh hoạt lần này, QTSC phối hợp với IBM giới thiệu chương trình “Doanh nghiệp toàn cầu” (Global Entrepreneur Program). Đây là chương trình rất thiết thực nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phần mềm có qui mô vừa và nhỏ cần hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, cần tư vấn về thị trường, cách tiếp cận khách hàng quốc tế và nhà đầu tư, cập nhật xu hướng công nghệ… đặc biệt là cách tiếp cận nguồn vốn từ các quỹ ưu đãi nhất trên thế giới.

Thời gian                         :   9g00 – 10g30 ngày 12/07/2012 (Thứ năm)
Địa điểm                          :   Hội trường nhà 3, Công viên Phần mềm Quang Trung
Nội dung chương trình     

09g00 – 09g05
Giới thiệu sơ lược về chương trình

09g05 – 09g1

Ông Lâm Nguyễn Hải Long – Phó Giám đốc QTSC
      1. Thông báo các hoạt động liên quan đến CVPM Quang Trung

09g10 – 09g4

Doanh nghiệp góp ý về dự thảo

09g40 – 10g00

Bà Nguyễn Tấn Thư Diễm – Đại diện công ty IBM Việt Nam
Giới thiệu chương trình Doanh nghiệp toàn cầu và cách tiếp cận nguồn vốn từ các quỹ ưu đãi nhất trên Thế Giới.

10g00 – 10g30

Thảo luận

10g30

Kết thúc

QTSC rất mong Quý doanh nghiệp tham dự đầy đủ, tài liệu chi tiết về cuộc họp cập nhật tại website: www.qtsc.com.vn. Tiếng Việt sẽ là ngôn ngữ trao đổi trong buổi họp. Vui lòng liên hệ trước với Ms. Phương Thảo (Tel: 37155055) hoặc email: phuongthao@qtsc.com.vn trước ngày 11/07/2012 để  xác nhận tham dự hoặc hỗ trợ phiên dịch.
 Rất mong sự hiện diện của Quý vị.
Trân trọng kính chào.


KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lâm Nguyễn Hải Long

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây:

1. Bảng dự thảo tiêu chí lựa chọn sản phẩm CNTT sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư mua sắm.
2. Quyết định số 997/QĐ-BTTTT v/v thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn sản phẩm để xây dựng danh mục các sản phẩm CNTT sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, mua sắm.

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Mời tham dự Buổi sinh hoạt Cộng đồng Nhân sự QTSC

           Kính gửi:    Quý Công ty  

Vấn đề phát triển nguồn nhân lực luôn là vấn đề quan trọng của các doanh nghiệp hiện nay. Đặc biệt trong lĩnh vực CNTT-Phần mềm thì tài sản quý giá nhất của một doanh nghiệp chính là nguồn nhân lực kỹ thuật cao, vì vậy để tuyển dụng, bảo vệ và giữ chân nhân tài luôn là một nhiệm vụ mà các doanh nghiệp nếu không có sự quan tâm đặc biệt sẽ không thể thành công.

Công viên Phần mềm Quang Trung, với hơn 22.000 người học tập và làm việc, luôn mong muốn tạo ra một cộng đồng nhân lực CNTT hàng đầu Việt Nam. Vì vậy việc kết nối với các nhà quản lý nhân sự tại các đơn vị trong QTSC là một việc hết sức cần thiết. Chính vì vậy, QTSC sẽ được tổ chức Chương trình sinh hoạt định kỳ dành cho các  nhà quản lý nhân sự của các DN CNTT- phần mềm trong và ngoài Công viên phần mềm Quang Trung. Mục đích chính là tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi, thảo luận và chia sẻ với nhau, nhằm gắn kết giữa các lãnh đạo nhân sự, phát triển nguồn nhân lực ở mỗi công ty nói riêng cũng như cho cộng đồng Công viên phần mềm Quang Trung nói chung.
         
        Buổi sinh hoạt lần thứ nhất sẽ được diễn ra vào thứ Sáu, ngày 13/07/2012 tại Nhà 3, Công viên phần mềm Quang Trung với chủ đề “Đánh giá năng lực & thành tích - Đòn bẩy phát triển nguồn nhân lực”. Nội dung được thực hiện nhằm giúp người làm công tác nhân sự nắm được nguyên tắc quản lý, cải tiến và nâng cao kỹ năng đánh giá nhân viên. Nội dung Chương trình chi tiết đính kèm.
   
 Đây là chương trình do QTSC và các đối tác cùng tài trợ, QTSC trân trọng kính mời Quý vị tham dự Buổi sinh hoạt vì số lượng có hạn, Vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 11/07/2012 với Ms. Thúy Nga, email: thuynga@qtsc.com.vn, Tel: 08 3715 8999, ext 305, Mobile: 0987036398.
   Rất mong sự hiện diện của Quý vị.
   Trân trọng kính chào. 


                                                                                                                                                                                                                                  KT. GIÁM ĐỐC
                                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC
                                                                                                      (đã ký)
                                                                                           Lâm Nguyễn Hải Long

The city government solved IT enterprises’ barriers

On 27th May 2012, Mr. Le Manh Ha - Vice Chairman of HCMC People’s Committee met the leaders of software and IT services enterprises and investors at Quang Trung Software City (QTSC).

Along with Mr. Le Thai Hy - Director of HCMC Department of Information and Communications (DIC), Mr. Chu Tien Dung, Chairman of HCMC Computer Association (HCA), Chairman of QTSC as well as representatives of DIC, Department of Science and Technology (DOST), Department of Industry and Trade, Department of Finance, Department of Planning and Investment, Department of Taxation, Department of Customs and more than 45 enterprises.

According to Mr. Lam Nguyen Hai Long, Deputy CEO of QTSC: "At the present, QTSC has had two customer groups: software and IT services enterprises and investors who leased land to build infrastructure for IT industry. The main difficulties of the first group are export and import procedures, taxation and customs procedures, preferential policies for developing human resources and brand. Especially, Circular No. 06/2012/TT-BTC dated January 11, 2012 of the Ministry of Finance on application of 10% VAT for digital enterprises. In addition, investors have difficulties in transfer of contributed capital of the implemented projects and bank loans."
At the meeting


Mr. Le Manh Ha, Mr. Le Thai Hy and representatives of departments had in turn to answer the concerns of enterprises as: TMA, GHP, Golden Alliance Education Group, Mai Anh Nam, GCS, Cad Network, BTM, Misa, HPT, Long Yen,... and had taken specific measures. However, there were a number of cases out of city’s ability so they need to be petitioned to the central agency, such as issues of VAT for digital services, customs procedures,...

"There will be more meetings with enterprises to solve the administrative procedures’ barriers of the state agency as well as propose new policies to help enterprises to develop smoothly and strongly," Mr. Le Manh Ha said at the end of the meeting.

Source: Ngoc Hoa - QTSC