Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Video clip giới thiệu về QTSC [2014]

Giới thiệu QTSC [2014 - Tiếng Anh] (10/10/2014)
Giới thiệu QTSC [2014 - Tiếng Nhật] (10/10/2014)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét