Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Gặp gỡ CEO tháng 07 tại QTSC

Kính gửi:      Ban lãnh đạo Công ty
                            
Trong khuôn khổ tổ chức hoạt động sinh hoạt định kỳ giữa các CEO trong CVPM Quang Trung, trong đợt sinh hoạt lần này, QTSC phối hợp với IBM giới thiệu chương trình “Doanh nghiệp toàn cầu” (Global Entrepreneur Program). Đây là chương trình rất thiết thực nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phần mềm có qui mô vừa và nhỏ cần hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, cần tư vấn về thị trường, cách tiếp cận khách hàng quốc tế và nhà đầu tư, cập nhật xu hướng công nghệ… đặc biệt là cách tiếp cận nguồn vốn từ các quỹ ưu đãi nhất trên thế giới.

Thời gian                         :   9g00 – 10g30 ngày 12/07/2012 (Thứ năm)
Địa điểm                          :   Hội trường nhà 3, Công viên Phần mềm Quang Trung
Nội dung chương trình     

09g00 – 09g05
Giới thiệu sơ lược về chương trình

09g05 – 09g1

Ông Lâm Nguyễn Hải Long – Phó Giám đốc QTSC
      1. Thông báo các hoạt động liên quan đến CVPM Quang Trung

09g10 – 09g4

Doanh nghiệp góp ý về dự thảo

09g40 – 10g00

Bà Nguyễn Tấn Thư Diễm – Đại diện công ty IBM Việt Nam
Giới thiệu chương trình Doanh nghiệp toàn cầu và cách tiếp cận nguồn vốn từ các quỹ ưu đãi nhất trên Thế Giới.

10g00 – 10g30

Thảo luận

10g30

Kết thúc

QTSC rất mong Quý doanh nghiệp tham dự đầy đủ, tài liệu chi tiết về cuộc họp cập nhật tại website: www.qtsc.com.vn. Tiếng Việt sẽ là ngôn ngữ trao đổi trong buổi họp. Vui lòng liên hệ trước với Ms. Phương Thảo (Tel: 37155055) hoặc email: phuongthao@qtsc.com.vn trước ngày 11/07/2012 để  xác nhận tham dự hoặc hỗ trợ phiên dịch.
 Rất mong sự hiện diện của Quý vị.
Trân trọng kính chào.


KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lâm Nguyễn Hải Long

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây:

1. Bảng dự thảo tiêu chí lựa chọn sản phẩm CNTT sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư mua sắm.
2. Quyết định số 997/QĐ-BTTTT v/v thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn sản phẩm để xây dựng danh mục các sản phẩm CNTT sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, mua sắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét